< Aktuellt
22.03.2018

Utbildning för stödpersoner och stödfamiljer i Sibbo

Är du intresserad av frivilligarbete bland barn, unga och familjer?

Alla vuxna, såväl personer med familj som ensamstående, kan arbeta som frivilliga. Det viktiga är att stödpersonens egen livssituation är stabil och balanserad samt att personen har både vilja och tid att arbeta som frivillig.

Inom stödpersonsverksamheten träffar stödpersonen den stödbehövande i tecken av gemensamma aktiviteter och/eller hobbyer. Träffarna sker i den stödbehövandes egen livsmiljö. Träffarna är cirka två timmar långa och äger rum till exempel varannan eller var fjärde vecka. Inom stödfamiljsverksamheten deltar det stödbehövande barnet i stödfamiljens vardag och övernattar hos stödfamiljen till exempel en gång i månaden.

Arvode och kostnadsersättning utbetalas enligt utbildning och erfarenhet (10–30 euro/timme).

Utbildningen ordnas i Nickby, Sibbo tisdag 17.4, onsdag 25.4 och torsdag 3.5.2018 kl. 17.30–20.30.

Mer information och anmälningar senast 11.4.2018:
Specialsocialhandledare
Heli Kuusimäki
040 191 6048
heli.kuusimaki@sibbo.fi


Senast ändrat
22.03.2018