< Aktuellt
20.03.2018

Tjänsten Ungasidéer.fi har tagits i bruk i Sibbo

Sibbo kommuns ungdomstjänster har tagit i bruk tjänsten ungasidéer.fi. Ungasidéer.fi är en kanal för påverkan som riktar sig till alla ungdomar i Finland.

Den riksomfattande tjänsten Ungasidéer.fi ingår i de demokratitjänster som justitieministeriet upprätthåller på webben. Såväl unga som aktörer inom ungdomssektorn har deltagit i utvecklingen av tjänsten (bl.a. kommuner, organisationer och skolor). Tjänsten kan användas av unga och instanser som arbetar med unga.

Ungasidéer.fi erbjuder en låg tröskel för att delta, påverka och komma med egna åsikter om utvecklingen av organisationers verksamhet. För att skriva din egen idé måste du logga in, men idéerna kan bläddras, kommenteras och stödja utan loggning.

Efter registreringen kan man skapa idéer, ensam eller tillsammans med andra. Idén kan tex. ha med skolan, hemkommunen eller med föreningslivet att göra. När idén är publicerad kan andra gå in och kommentera eller stöda idén. Efter detta flyttas idén över till kommunens ansvarspersoner (Sibbo kommuns ungdomsarbetare) som för idén till dem som bäst kan svara på den.

TJÄNSTEN HAR SOM MÅL ATT:

  • Stödja dialogen och samarbetet mellan unga och kommuner, organisationer eller andra aktörer
  • Lyfta fram ungas åsikter, samt diskutera och beakta dem i beslutsfattandet
  • Ge unga en obehindrad och jämlik möjlighet att berätta, fråga och bli hörda
  • Ge unga möjlighet att följa handläggningen av ärenden och besluten som fattats i dessa

Tjänsten tillhandahålls av Utvecklingscentret för ungdomsinformations- och rådgivningsarbete Koordinaatti, justitieministeriet och undervisnings- och kulturministeriet

 


Senast ändrat
20.03.2018