< Aktuellt
16.03.2018

Framtidens skol- och daghem samt fritidstjänsters utrymmeslösningar planeras nu i Sibbo

Arbetet med att uppdatera servicenätverksplanen för bildningstjänsterna i Sibbo framskrider. Efter att det preliminära planförslaget är färdigt får kommuninvånarna under våren både delta i infomöten och svara på en enkät om dess innehåll. Avsikten är att nätverksplanen går vidare till beslut vid början av sommaren.

I servicenätverksplanen granskas det och ges riktlinjer om bland annat var skol- och daghemslokalerna samt fritids- och ungdomstjänsternas lokaler ligger på Sibbo kommuns område, och vilka investeringar gällande lokalerna behövs i nära framtid. Även eventuella nödvändiga ändringar i servicenätverket granskas i planen.

Under våren ska både kommuninvånare och elevkårer höras med anledning till servicenätverksplanen. Mer information om infomöten för kommuninvånarna samt om enkäten ges ut senare. Det preliminära planförslaget uppdateras utifrån responsen från kommuninvånarna, och avsikten är att nätverksplanen skickas därefter vidare till beslut.

Servicenätverksplanen kommer att behandlas i utbildningssektioner, fritidssektionen, bildningsutskottet, kommunstyrelsen och fullmäktige vid början av sommaren.

Mer information:
Bildningsdirektör Kurt Torsell, tfn 040 191 4410, kurt.torsell@sibbo.fi


Senast ändrat
16.03.2018