< Aktuellt
16.03.2018

Bekanta dig med gatuplaneringarna vid Nickby Hjärta

Gatuprojekten vid Nickby Hjärta inleds under sommaren 2018. Miljön i Nickby centrum blir tryggare och trivsammare när gatorna saneras och en ny bussterminal byggs.

Den nya bussterminalen byggs på tomten bredvid Sockengården mellan Nickbyvägen och Sibbo huvudbibliotek. Bussterminalen kommer att bestå av fyra hållplatsplattformar samt väntplatser som markeras tydligt. Den ledande tanken i planerna för att sanera Stora Byvägen har varit att bevara de olika kulturskikten och imagen av Nickby centrum och Stora Byvägen.

Enligt planerna kommer Storkärrsgränden att förvandlas till en fungerande gata som passar bra i omgivningen. Gatan betjänar bland annat Sibbo Gymnasium, Wessman-huset, det nya daghemmet i Nickby Hjärta samt näridrottsplatser och bostadshus på området. I planerna har det således poängterats att barnen i läroanstalter och daghem på området kan röra sig tryggt på området och att skjutstrafiken fungerar.

Vi informerar regelbundet och i förväg om avvikande arrangemang som orsakas av saneringsarbeten på Stora Byvägen. På grund av gatuprojekten på Stora Byvägen kör även HRT:s bussar från och med sommaren på avvikande rutter.

Gatuplanerna gällande den nya bussterminalen och Storkärrsvägen hålls framlagda 15.3–1.4.2018. Under denna tid ska även eventuella anmärkningar gällande planerna lämnas in. Kungörelsen och gatuplanerna finns på kommunens webbsidor (Terminalen och Stora Byvägen (https://www.sipoo.fi/se/kungorelser/?a=viewItem&itemid=54832) samt Storkärrsgata https://www.sipoo.fi/se/kungorelser/?a=viewItem&itemid=54833). Du kan påverka den nya terminalens visuella uttryck, såsom träden och övriga växter, genom att bekanta dig med den involverande bilden om området här.

Läs närmare om projektet och gatuplanering kring Nickby Hjärta i sin helhet på webbsidan Sibbo bygger och utvecklar http://sipoorakentaajakehittaa.fi/?lang=sv, och följ oss på Facebook: https://www.facebook.com/sipookehittaa/

Ytterligare information on gatuprojekten i Nickby Hjärta:

Lari Sirén
Tf. chef av kommunteknik
Sibbo kommun
09 2353 6802

Ilona Heikkinen
Projektplanerare
Sibbo kommun
040 191 4231


Senast ändrat
16.03.2018