< Aktuellt
12.03.2018

Första skedet av byggarbeten vid Fröken Miilis bussterminal har inletts

Byggandet av en ny bussterminal och anslutningsparkering på Miilis område samt av Sibbovikens skolgata har nu börjat. I det första skedet avlägsnas träd och grävarbeten inleds. Arbeten orsakar inga ändringar i trafiken. Vi meddelar om kommande arbetsskeden när de är aktuella.

Gatuarbeten hör till en byggprojektshelhet på Miilis område och innefattar bl.a. utvidgningen av Sipoonlahden koulu. Tilläggsuppgifter om gatu- och andra projekt i Miili området hittar du på webbsidan sipoorakentaajakehittaa.fi.

Mer information om gatuprojekten på Miilis område:
Ari Luomala
Byggnadsingenjör
Sibbo kommun
09 2353 6015


Senast ändrat
12.03.2018