< Aktuellt
28.02.2018

Språkbadsundervisningen utökas i Sibbo – ansökningstiden pågår 1.3–31.3.2018

Språkbad är en undervisningsmetod där barnen lär sig ett främmande språk genom att lyssna och använda det nya språket i vardagen, både i daghemmet och senare i skolan. I Sibbo är språkbadets undervisningsspråk svenska.

Språkbadsundervisningen påbörjas under det år barnet fyller 4 år. För hösten 2018 får barn födda 2014 ansöka om en plats. Från och med hösten 2018 har bildningsutskottet fattat ett beslut att utöka antalet nybörjarplatser i södra delen av kommunen i Skogsbackens daghem och i norr på Nickbyområdet i för Alvägens daghem. Eftersom det nu finns fler nybörjarplatser än förr kan även barn som fyllt 5 år (födda år 2013) undantagsvis ansöka om en plats i språkbadsundervisningen.

Förutsättningen för att barnet får börja i språkbadsundervisningen är att barnets hemspråk är finska, att svenskan är ett nytt språk för barnet och att vårdnadshavarna är redo att förbinda sig till språkbadsstigen både i småbarnspedagogiken och senare i den grundläggande utbildningen.

Ansökningstiden till språkbadet pågår 1.3–31.3.2018. Fyll i en elektronisk dagvårdsansökan på kommunens webbsida:
Dagvårdsansökan


Senast ändrat
28.02.2018