< Aktuellt
28.02.2018

Uppbådsgranskningarna för 2000 födda inleds i april i Sibbo

Hälsogranskningen omfattar två besök - ett hos hälsovårdaren och ett hos läkaren.

Tiden till granskningen beställs i första hand till den hälsovårdare som sköter ditt nuvarande gymnasium eller din yrkesläroanstalt. Om din studieort är en annan än Sibbo eller om du saknar studieplats, kontakta vänligen hälsovårdaren. Tiden till hälsovårdaren bör beställas före 15.6.2018.

Läkartiden ges av hälsovårdaren i samband med hälsogranskningen. Läkardagarna hålls i maj-juni.

Hälsovårdare:

Helena Alden-Nieminen
tfn 050-362 5278
e-post: helena.alden-nieminen (at) sipoo.fi
Skolor: Sibbo Gymnasium
Hälsogranskningsplats: Nickby Hjärta, Stora Byvägen 12, 04130 Sibbo

Satu Pulkkinen
tfn 050-465 1369
e-post: satu.pulkkinen (at) sipoo.fi
Skolor: Sipoon lukio, Keuda
Hälsogranskningsplats: Enter, Stora Byvägen14, 01430 Sibbo


Senast ändrat
02.03.2018