< Aktuellt
27.02.2018

Drömmarnas inlärningslandskap

Drömmarnas inlärningslandskap
Sibbo kommun deltar i konferensen ITK2018 om interaktiv teknik i skolundervisningen 11-13.4 i Aulanko, Tavastehus.

Skolornas läroplan förnyades år 2016. Den nya läroplanen förpliktar lärarna att förnya undervisningen så att den blir mångsidigare och inte är så ämnesbunden. Lärosituationen blir annorlunda. Med hjälp av olika digitala plattformar kan man ta fram och skapa information tillsammans.

Sibbo kommun vill skapa ett digitalt, drömmarnas inlärningslandskap, där inlärningsprocessen stöds med digitala medel. För att målet ska nås får varje elev i klasserna 4-9 en egen bärbar Chromebook-dator. När eleven har slutfört grundskolan blir datorn elevens egendom.

Specialplanerare Juhani Kärki på Utbildningstjänster säger att undervisningen inte längre är beroende av plats. Inlärningsmiljöerna görs mer flexibla, mångsidiga och sociala. Kärki säger att folk tror att de små byskolorna har svårt att hänga med i utvecklingen. Men det är precis tvärtom, byskolorna har varit snabba att ta till sig ny teknik, påpekar Kärki.

Tilläggsuppgifter:
Specialplanerare Juhani Kärki, juhani.karki@sibbo.fi, tfn 040 480 7963


Senast ändrat
27.02.2018