< Aktuellt
19.02.2018

NTM-centralen meddelar: I Sibbo renoveras bron över gångtunneln i Söderkulla

Renoveringsarbetena av gångtunneln i Söderkulla (U-1426) orsakar trafikarrangemang på förbindelseväg 11689 i Sibbo. Arbetet inleds i februari 2018 och är klara vid utgången av juli 2018.

Renoveringsarbetena orsakar ändringar i trafikarrangemangen från mitten av februari 2018 till början av juni 2018. På broplatsen är en körfil i användningen och trafiken styrs med trafikljus. Hastighetsbegränsningen är 30 km/h.

Byggherre är närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland. Tillsynskonsult är Sweco PM Oy. MPV Infrarakenne Oy ansvarar som entreprenör för utförandet av arbetet.

Länk till broplatsen:
Gångtunneln i Söderkulla

Ytterligare information:

  • Arbetsplatschef Ville Piirainen, MPV-Infrarakenne Oy, 050 314 1300
  • Tillsynskonsult Juhani Mäkinen, SWECO PM Oy, 040 669 4062
  • Projektchef Timo Repo, NTM-centralen, 0400 415 109

Senast ändrat
19.02.2018