< Aktuellt
13.02.2018

Sibbo testar språkduschar i daghem och skolor

Sibbo kommun har påbörjat ett språkduschförsök. Under våren ges språkduschar på två daghem och i fyra förskolegrupper samt i några skolor. Både finsk- och svenskspråkiga enheter är med i försöket.

Idén med språkduschar är att barnen får bekanta sig med olika språk och på det sättet bli intresserade av främmande språk och kulturer. Språkduschar erbjuds på bl.a. tyska, franska och engelska. Språkduscharna är en del av kommunens språkprojekt som har fått finansiering av Utbildningsstyrelsen.

I en språkdusch lär man sig språk genom att leka och sjunga. Nya främmande ord fastnar lätt i huvudet när barnet redan känner igen låtarna på sitt modersmål. Korta hälsningar, siffror och färger läggs också enkelt till ordförrådet när man sjunger på ett främmande språk. Barnen blir inspirerade av att testa ett nytt språk när de t.ex. leker kull eller tjärobytta och använder samtidigt några främmande ord i leken. Det nya språket finns även med i vardagssituationer; barnen lär sig namnen på plagg när de klär på sig och på olika maträtter när de äter.

De daghem i Sibbo som deltar i försöket är Daghemmet Miili och Södra Paipis gruppis. Skolorna representeras med Lukkarin koulu, Leppätien koulu och Jokipuiston koulu samt Salpar skola. Därtill testar man språkduschar i fyra förskolegrupper.

Mer information:
Projektkoordinator Riikka Lindberg, tfn 040 594 1086, riikka.lindberg@sibbo.fi


Senast ändrat
13.02.2018