< Aktuellt
08.12.2017

Kvalitet och effektivitet i hemvården med hjälp av doseringsrobotar

Kvalitet och effektivitet i hemvården med hjälp av doseringsrobotar
Sibbo kommun och Evondos Oy inleder ett halvt års försök inom hemvårdens medicinutdelning. Under försöket kartlägger man medicinutdelningens fördelar inom området Tallmo-Paipis. Utgående från erfarenheterna från området fattar man beslut om utvidgning av tjänsten.

Evondos medicinutdelningstjänst vägleder hemvårdens klient att ta medicinerna rätt: rätt medicin, rätt dos och rätt tidpunkt. I tjänsten har hemvårdens klient en doseringsrobot som med en ljud- och ljussignal meddelar om tidpunkten för tagning av medicinen, och om medicinen trots det blir otagen larmar systemet hemvården.

På området Tallmo-Paipis tar man under försöket i bruk 10 doseringsrobotar i början av december.

”Genom doseringstjänsten kan vi avlasta sköterskornas hektiska dagar och minska på den arbetsrelaterade stressen. Sköterskorna får tid till arbetsuppgifter som kräver medmänskligt umgänge, och vi kan också lätta på speciellt morgnarnas rusningstoppar”, säger servicedirektör Helena Räsänen om försökets målsättningar.

”Erfarenheterna från andra kommuner har varit mycket uppmuntrande, och vi tror att vi i Sibbo på samma sätt kommer att uppnå både kvalitet och effektivitet i hemvården”, berättar en nöjd kommundirektör Mikael Grannas.

”Evondos medicinutdelningstjänst används i Finland av ca 30 kommuner, allt som allt används tjänsten av ca 1 000 hemvårdsklienter i Norden. Vi samlar kontinuerligt in respons på vår tjänst. Vår tjänst är omtyckt: den får tack både från hemvårdspersonalen, klienterna och kommunens fäder”, berättar försäljningsdirektör Markus Mäkelä på Evondos Oy.

Tilläggsuppgifter:
Servicedirektör Helena Räsänen, Sibbo kommun, tjänster för äldre, tfn 09 2353 6503, helena.rasanen@sibbo.fi
Försäljningsdirektör Markus Mäkelä, Evondos Oy, tfn 050 595 2670


Kommundirektör Mikael Grannas testar en doseringsrobot.

 


Senast ändrat
08.12.2017