< Aktuellt
27.11.2017

I Sibbo får man avgiftsfri handledning och rådgivning i saker som rör arbete och utbildning

I Sibbo får man avgiftsfri handledning och rådgivning i saker som rör arbete och utbildning
Behöver du information och råd beträffande arbete och utbildning? Behöver du stöd i karriärplaneringen eller bollplank för vardag och fritid? Kom till Navigatorn! I Verksamhetscentret Vägskälet fungerar Navigatorn Sibbo måndag till fredag kl. 9–16.

När du besöker Navigatorn behöver du inte veta vilken instans som är den rätta att sköta ditt ärende, eller vilket fackområdes yrkesmänniska som kan hjälpa dig. Navigatorn samlar ihop de olika aktörerna, vilket gör att servicen är enkel och snabb. Navigatorn är avsett för under 30-åringar, men i Sibbo kan också alla personer i arbetsför ålder få information och rådgivning. Det är lätt att komma till Navigatorn, även utan tidsbeställning.

–På Navigatorn hjälper vi på platsen i de ärenden som tillsammans med besökaren eller yrkesmänniskan kan diskuteras eller lösas. Besökaren får också alltid hjälp framåt, berättar Vägskälets verksamhetsledare Lassi Puonti.

Över 40 Navigatorn-verksamhetsställen i Finland

Navigatorn är en verksamhetsmodell på riksnivå. Navigatorn-verksamheten har utvecklats från år 2015, och vid utgången av år 2017 finns det redan ca 45 verksamhetsställen. I mellersta Nyland verkar Navigatorn på åtta orter.

–Navigatorn har tagits väl emot, och feedbacken från kunderna har hållit sig på skolskalan över 9 under hela verksamhetstiden och antalet besökare växer, säger Henna Hyytiä, servicechef på Navigatorn Mellersta Nyland (ESR).

Olika serviceformer under samma tak

Verksamhetsmodellens mål är att ge ungdomarna en mer lättuppnåelig service och att göra servicestigen snabbare. I modellen vill man undvika att kunden skickas av och an mellan olika serviceställen, och därför samlar man olika sektorers rådgivning och tjänster under samma tak. För att verksamhetsmodellen ska lyckas måste nätverken och de till ungdomarna riktade tjänsterna fungera väl ihop. Nätverkets aktörer tar sina tjänster från ämbetsverken till Navigatorn, som är neutralt som ställe och lättuppnåeligt för ungdomarna. Kundens utgångsläge och beaktande av önskemål är viktigt för att tjänsterna ska träffa rätt och i rätt tid.

Navigatorns uppgift är att hjälpa ungdomarna att finna en meningsfull levnads- och yrkesbana. Därför är bl.a. TE-byråerna närvarande vid Navigatorn-verksamhetsställena och arrangerar olika slags rekryteringsevenemang. På verksamhetsställena finns också representanter för läroanstalterna, yrkesmänniskor från hälsovården, FPA och socialarbetare, samt olika organisationer så att kunden får diskutera också om utbildning, försörjnings- och bostadsfrågor, och hur man klarar de vardagliga sysslorna.

För Navigatorn-verksamhetsställena har man grundat en styrgrupp som i fortsättningen drar upp linjerna för Navigatorns verksamhet. Från början av 2018 har man för att etablera Navigatorn-verksamheten reserverat 20 miljoner euro ur statsbudgeten för fyra år framåt (5 miljoner per år).

Navigatorn i Sibbo måndag till fredag kl. 9–16
Stora Byvägen 9, 04130 Sibbo.

Tilläggsuppgifter:

Verksamhetsledare Lassi Puonti, Verksamhetscentret Vägskälet, tfn 09 2353 6564, lassi.puonti@sibbo.fi

Servicechefen vid Navigatorn Mellersta Nyland (ESR) Henna Hyytiä, tfn 050 415 0855, henna.hyytia@keuda.fi


Senast ändrat
27.11.2017
Taggar: nuorisopalvelut