< Aktuellt
24.11.2017

Sibbo kommun satsar på klimatarbete

Motiva meddelar: I Sibbo arbetar man för miljön och klimatet på många fronter. Motivas kommunturné besökte Sibbo den 20 november för att berätta om aktuellt kring förnybar energi och hållbart resande.

Deltagandet i Östersjöutmaningen, energieffektivitetsåtgärder och befrämjandet av lätt- och kollektivtrafik är goda exempel på Sibbo kommuns aktiva miljöarbete.

”I Sibbo kommun har man fastslagit att energieffektivitet och möjligheten till distribuerad energiproduktion beaktas i alla nya fastigheter och fastigheter som renoveras. Att bostadsbyggandet koncentreras till områdena kring Nickby och Söderkulla centra möjliggör bättre kollektivtrafik och närservice, samt befrämjar öppnandet av personspårtrafik till Nickby”, berättar planerare Suvi Tuiskunen på kommunens teknik- och miljöavdelning.

Verksamheten får inspiration från ett likvärdigt nätverk av kommuner

Sibbo hör till de s.k. Kuuma-kommunerna, som genom gemensamma utvecklingsåtgärder förstärker områdets dragningskraft och konkurrensförmåga. Kuuma-kommunerna har också en gemensam klimatgrupp, som är ett likvärdigt nätverk som sporrar verksamheten på ett positivt sätt.

”När en kommun beslutar sig för att göra en klimatåtgärd sporrar det också de andra kommunerna att göra det samma eller ännu mera.”, tillägger Tuiskunen.

I Kuuma-kommunerna utförs ett gott arbete för att öka energieffektiviteten och användandet av förnybar energi. ”Om andan i kommunerna berättar också det att hälften av dem redan är med i Kommunernas energieffektivitetsavtal. I några kommuner har processen påbörjats”, säger en sakkunnig vid Motiva, Milja Aarni, som också fungerade som värdinna på Motivas kommunturné.

Kuuma-kommunernas klimatgrupp möts regelbundet, och man går igenom senaste nytt och aktuella teman, beträffande t.ex. energieffektivitet. Gruppen får regelbundet besök av utomstående aktörer, och genom gruppen kanaliseras kunskap om olika utbildningar och tillställningar som berör ämnet.

”Den bästa behållningen av Kuuma-samarbetet tycker jag är kontakterna som uppstår mellan tjänstemännen och experterna i de olika kommunorganisationerna. En benchmarking till grannkommunen kan vara belönande, och utbyte av tankar också kring den operativa verksamheten kan vara mycket fruktbart och utvecklande för den egna verksamheten”, funderar Tuiskunen.

I Sibbo planerar man att övergå till att använda el som producerats av förnybara energikällor från början av år 2018. Aktuellt inom områdesanvändning och hållbart resande är utvecklandet av Nickby och Tallmo i norra Sibbo, vilket innefattar även en personspårförbindelse mellan Kervo-Tallmo-Nickby.

”Också Söderkulla-området i södra Sibbo utvecklas ur kollektivtrafikens synvinkel på ett gynnsamt sätt. I detaljplaneringen är målet att ta i bruk bedömningen av energi- och klimatverkningar som en del av planbeskrivningen.”

Kuuma-kommunerna utgör en väsentlig del av Helsingforstrakten, och deras sammanlagda befolkning är 313 900 invånare. Andra kommuner i gruppen är Hyvinge, Träskända, Kervo, Kyrkslätt, Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgnäs, Tusby och Vichtis.

Meddelandet på Motivas webbplats (på finska)

Tilläggsuppgifter:

Sibbo kommun
Teknik- och miljöavdelningen
planerare Suvi Tuiskunen
tfn 09 2353 6807, suvi.tuiskunen@sipoo.fi

Tilläggsuppgifter om Kommunernas energieffektivitetsavtal:

Motiva Oy
sakkunnig Okariina Rauta
tfn 041 524 7621, okariina.rauta@motiva.fi

Motiva Oy
sakkunnig Milja Aarni
tfn 040 824 1711, milja.aarni@motiva.fi


Senast ändrat
24.11.2017