< Aktuellt
21.11.2017

Byggandet av en gång- och cykelväg längs Eriksnäsvägen har påbörjats

Byggandet av en gång- och cykelväg i Eriksnäs har påbörjats. Enligt planerna blir byggarbetena färdiga i juni 2018. Den nya trafikleden går längs Eriksnäsvägen från Fiskgjusevägen till Sandbackavägen.

Under byggtiden bör man vara försiktig och följa skyltar, när man rör sig på byggområdet. Byggandet orsakar inte nämnvärda olägenheter för fordonstrafiken på Eriksnäsvägen.

Trafikleden som nu byggs är en del av trafikförbindelsen som skapas mellan Eriksnäs och Söderkulla. Målet är att bilda ett sammanbundet nät av lättrafikleder mellan Eriksnäs och Söderkulla. Byggandet av delen som går från Sandbackavägen till Söderkulla inleds 2018.

Den nya trafikleden asfalteras och får belysning, och busshållplatserna förnyas. Trafikleden går under riksvägen Helsingfors-Kotka. Trafikledens byggnadskostnader uppskattas till 400 000 euro. Entreprenör är AC Päällysteet Oy och byggherre är Sibbo kommun.

Du kan bekanta dig med planer om gång- och cykelvägen på kommunens webbplats här.

Läs mer på sipoorakentaajakehittaa.fi.

Tilläggsinformation:
Byggnadsingenjör Ari Luomala, tfn 040-572 1501, ari.luomala@sibbo.fi


Senast ändrat
23.11.2017