< Aktuellt
21.11.2017

Röktest av avloppsledningar på Nickby Gårds område 22-23.11.

Sibbo Vatten testar avloppsvattenledningarna med kemisk rök på adresserna Humlegårdvägen, Bybergsvägen, Loftgränd, Loftvägen, Lintunet, Linvägen, Rievägen, Bodvägen, Norrängsvägen och Hornbergsvägen mellan tiden 22–23.11.2017. Röktesterna görs för att hitta eventuella läckage i avloppen.

Röken som används bildas kemiskt av en tvålbaserad lösning. Röken är varken het, giftig eller i övrigt farlig för hälsan och den lämnar inga spår på textilier eller ytor.

Rök kan via fastigheternas ventilationsrör tränga fram på byggnadernas utsida eller om fastighetens luftningsavlopp inte mynnar ut på fastighetens tak utan t.ex. i ett vindsutrymme, kan rök synas i fastighetens takkonstruktioner eller under takskägget.

Om det finns läckage eller tomma vattenlås i fastighetens avloppsledningar, kan rök tränga in i fastigheten.

Om rök tränger in i er fastighet, medför den ingen fara och smutsar inte ner, men vi ber er ändå meddela saken till Sibbo Vatten, tfn 09 2353 6903.

Sibbo Vatten


Senast ändrat
21.11.2017