< Aktuellt
21.11.2017

Bygglovsprocessen styr och vägleder lovsökande

Bygglovsprocessen styr och vägleder lovsökande
En visuell presentation av bygglovsprocessen har nu publicerats på Sibbo kommuns webbplats. Avsikten med presentationen är att underlätta ansökan om bygglov och förtydliga hela byggprojektet.

När man ansöker om bygglov kan det vara svårt att få grepp om själva lovprocessen och terminologin är ofta svårbegriplig. Bygglovsprocessen hjälper lovsökande att se hur lovprocessen framskrider steg för steg.

Ansökan om bygglov inbegriper många olika skeden, och flera olika aktörer och myndigheter deltar i varje skede. Bygglovsprocessen berättar på ett tydligt sätt om förutsättningarna för beviljande av lov, samt om tillsynsansvaren under byggskedet.

I den visuella presentationen ses lovprocessen ur kundens synvinkel. Avsikten är att tydligt visa hur en ansökan framskrider. De centrala skedena i ansökningen beskrivs steg för steg och inbegriper alla myndigheter och övriga instanser, som deltar i varje skede. Vid behov fås mera detaljerad information om varje ansöknings- och byggskede under rubrikerna och länkarna i schemat. Bygglovsprocessen erbjuder en plattform och verktyg för lovansökan och byggskedet och stödjer därmed de lovsökandes självständiga insatser.

Visualiseringen genomfördes i samarbete mellan byggnadstillsynens personal och miljö- och serviceformgivaren. I samband med utvecklingsarbetet intervjuades också byggnadstillsynens viktigaste intressentgrupper och deras synpunkter har tagits i beaktande i slutresultatet. Det ansågs också viktigt att spjälka upp hela lovprocessen i delar, eftersom det förtydligar arbetssätten mellan myndigheterna och processens övriga aktörer.

Vi ber lovsökande och andra användare av bygglovsprocessen om respons, så att vi kan fortsätta att utveckla och förtydliga processens olika delar.

Bekanta dig mer med bygglovsprocessen.

Obs! Bygglovsprocessen fungerar tyvärr inte med alla versioner av Internet Explorer. Därför rekommenderar vi att ni använder en annan webbläsare.

Ytterligare information:

Ulla-Maija Upola, byggnadstillsynschef, tfn 09 2353 6820, ulla-maija.upola@sibbo.fi

Riikka Virta, miljö- och serviceformgivare, tfn 09 2353 6814, ulla-maija.upola@sibbo.fi


Senast ändrat
21.11.2017