< Aktuellt
17.11.2017

Vilken tid passar Dig? - Svara på enkäten!

Socialarbetet för barnfamiljer och barnskyddet kommer tillsammans att öppna en WALK IN-rådgivning på Nickby social- och hälsostation. Du kan komma till WALK IN-rådgivningen utan tidsbeställning om din familj eller dina närstående behöver hjälp och råd i vardagens utmaningar till exempel i frågor som rör föräldraskapet eller uppfostran.

Via socialarbetet för barnfamiljer är det möjligt att få hjälp av hemservicen eller familjearbetet, ekonomiskt stöd, stöd av en stödperson eller stödfamilj eller i allmänhet information om kommunens olika tjänster. Vid WALK IN-rådgivningen får du också allmän rådgivning av barnatillsyningsmannen och kan sköta enkla avtalsärenden som inte kräver en förhandlingstid.

Vårt mål är att utveckla ett serviceställe med låg tröskel som det är lätt att komma till, och därför ber vi dig svara på denna korta enkät och hjälpa oss att utveckla våra tjänster just för dig och din familj.

Svara på enkäten här: https://www.webropolsurveys.com/S/1ED6112DB669B5B6.par

Tilläggsinformation på våra tjänster hittar du här: http://www.sibbo.fi/se/social-_och_halsovardstjanster/service_for_barn_unga_och_familjer/barnfamiljernas_socialarbete_och_hemservice

 


Senast ändrat
17.11.2017