< Aktuellt
14.11.2017

Hur bör vi utveckla kommunens kundservicepunkter? – svara nu på förfrågan!

Hurudan service vill du få i Sibbos kundservicepunkter? Nu kan du delta i utvecklandet av kommunens kundtjänst genom att svara på förfrågan. Förfrågan är öppen t.o.m den 8.12.2017.

Sibbo kommuns gemensamma kundtjänst har två servicepunkter: Sockengården i Nickby, och i Söderkulla bibliotek. Vår kundservice ger centrerat, flexibelt och via flere kanaler basinformation samt svarar på frågor angående kommunens service samt hänvisar kunderna till rätt sakkunnig.

Vår avsikt är nu att utveckla kundservicepunkternas verksamhet. Resultatet av den här förfrågan kommer att användas i utvecklingsarbetet. Frågorna har gjorts tillsammans med med studerandena vid yrkeshögskolan Haaga-Helia, Borgå enheten för försäljning och visuell marknadsföring.

Svara på förfrågan bakom den här linken: https://www.webropolsurveys.com/S/8184CD5D733D5A49.par

Du kan också svara på den här förfrågan i båda våra kundservice-enheter. Att svara på förfrågan räcker ungefär 3-6 minuter.

Tilläggsuppgifter:
Ansvarig servicerådgivare Susanne Fredriksson, tfn 09 2353 6270, susanne.fredriksson@sibbo.fi


Senast ändrat
14.11.2017