< Aktuellt
14.11.2017

Nu finns det kamratstöd på nätet för alkohol-, spel- och mentala problem

Vill du fråga om alkohol-, mentala eller spelproblem av någon som har de samma erfarenheterna, eller vill du diskutera skolmobbning med en som också blivit mobbad? Sibboborna kan nu utan kostnader diskutera med en erfarenhetsexpert anonymt och konfidentiellt på webbtjänsten KokeNet.

webbtjänsten besvaras dina frågor av erfarenhetsexperter som själva har återhämtat sig efter egna eller anhörigas rusmedels-, mentala eller spelproblem. Svaret från KokeNet kommer inom en dag. På webbtjänsten kan du boka tid också för en Skype-diskussion med en erfarenhetsexpert.

Sibbo kommun samarbetar med KokeNet och är med i ett samarbetsexperiment där KokeNet-tjänsten kommer att finnas på menun över kommunens tjänster.

-Erfarenhetsexperterna ersätter inte hjälpen som fås av de professionella inom hälsovården, erfarenhetsexperterna kommer med ytterligare hjälp och stöd, samt ett lyssnande öra som inte förskräcks av någons erfarenheter. KokeNet kan vara en lättare väg att söka hjälp om man inte ännu är redo att kontakta yrkesmänniskor, säger överläkaren inom öppenvården Anna Peitola.

Peitola berättar att social- och hälsovårdens yrkesmänniskor också kan använda erfarenhetsexperterna som stöd för sitt eget arbete.

-Stödet kan vara konsultation, eller så kan erfarenhetsexperten via video delta i kundmötena, säger Peitola.

-KokeNet får ofta mycket helhetsbetonade frågor. Under hösten har tjänsten utvidgats. Förutom alkholfrågor kan vi nu bättre svara på frågor som gäller mental hälsa och spelproblem, summerar projektkoordinator Mikael Söderström på A-klinikstiftelsen.

Erfarenhetsexperter finns redan med i Sibbo kommuns social- och hälsovård. Av erfarenhetsexperterna har man kunnat och kan söka hjälp i problem gällande penningspel, smärta eller alkohol, och när en anhörig är beroende av droger. Till de här erfarenhetsexperterna kan man vända sig till via hälsostationens tidsreservering tfn 09 2353 6001.

Du når A-klinikstiftelsens KokeNet-webbtjänst på den här länken: https://kokenet.fi/sv

Tilläggsuppgifter:

Överläkaren inom öppenvården Anna Peitola, Sibbo kommun, tfn 09 2353 6302, anna.peitola@sipoo.fi

Projektkoordinator Mikael Söderström, A-klinikstiftelsen, KokeNet, mikael.soderstrom@a-klinikka, tfn 040 647 3501.

Projektplanerare Pia Alarto, A-klinikstiftelsen, KokeNet, pia.alarto@a-klinikka.fi, tfn 050 355 6953


Senast ändrat
14.11.2017