< Aktuellt
10.11.2017

Röktest av avloppsledningar 14-16.2017

Sibbo Vatten testar avloppsvattenledningarna med kemisk rök på adresserna Storkärrsgränd, Västra Storkärrsgränd, Östra Storkärrsgränd, Lövkullagränden och Parkgårdsvägen mellan tiden 14-16.11.2017. Röktesterna görs för att hitta eventuella läckage i avloppen.

Röken som används bildas kemiskt av en tvålbaserad lösning. Röken är varken het, giftig eller i övrigt farlig för hälsan. Den lämnar inga spår på textiler eller ytor.

Rök kan via fastigheternas ventilationsrör tränga fram på byggnadernas utsida. Om fastighetens luftningsavlopp inte mynnar ut på fastighetens tak utan t.ex. i ett vindsutrymme, kan rök synas i fastighetens takkonstruktioner eller under takskägget.

Om det finnas läckage eller tomma vattenlås i fastighetens avloppsledningar, kan rök tränga in i fastigheten. Om rök tränger in i er fastighet, medför den ingen fara och smutsar inte ner, men vi ber er ändå meddela saken till Sibbo Vatten, tfn 09 2353 6903.

Sibbo Vatten


Senast ändrat
10.11.2017