< Aktuellt
08.11.2017

Sibbo och Borgå ordnar ett öppet diskussionsmöte om upphandlingen av färdtjänst och sättet att ordna tjänsten 20.11

Taxitrafiken avregleras i hela landet 1.7.2018. Reformen påverkar också den färdtjänst som social- och hälsovårdssektorn ordnar, bl.a. taxiresor för funktionshindrade och äldre personer.

I anslutning till temat ordnar social- och hälsovårdssektorn i Borgå och Sibbo ett gemensamt diskussionsmöte i Äppelbackens servicecenter i Borgå (adress Tullportsgatan 4, Borgå) måndagen den 20 november kl. 17.30–19.30.

Vid mötet ges en överblick över nuläget i Borgå och Sibbo samt en presentation av den aktuella planen för färdtjänstupphandling. Därtill kommer en representant från Helsingfors stad att berätta om den färdtjänstupphandling som de har under beredning och att presentera verksamheten vid Helsingfors Resetjänst.

Alla intresserade är välkomna till mötet för att få mera information samt för att berätta sina synpunkter på färdtjänstupphandlingen.

Ytterligare information:

Sibbo: Tuula Wackström, tuula.wackstrom@sibbo.fi, tfn 09 2353 6620

Borgå: Leila Eklöv, leila.eklov@borga.fi, tfn 040 736 8850

 


Senast ändrat
08.11.2017