< Aktuellt
06.11.2017

Män i åldern 18-41 sökes till självständighetsdagens hedersvakt vid hjältegravarna i Sibbo

Män i åldern 18-41 sökes till självständighetsdagens hedersvakt vid hjältegravarna i Sibbo
Under självständighetsdagen arrangerar Sibbo en hedersvakt vid hjältegravarna vid gamla kyrkan i Sibbo och på Östersundoms begravningsplats. Hedersvakten arrangeras till minnet av dem som stupade under Vinter- och Fortsättningskriget. För varje grav sökes, för att stå i vakt, en person av samma ålder och kön som den avlidne.

I Sibbo sökes nu sammanlagt 190 män i åldern 18-41. Störst är behovet av män i åldern 21, 22, 26, 27, 29-31. Frivilliga önskas anmäla sig fortast möjligt per e-post carola.juselius@sipoo.fi eller per telefon 09 2353 6211. Anmälningen är bindande.

Hedersvakten börjar kl. 14 och varar ca en timme tills kransnedläggningen vid gamla kyrkans minnesmärke är över. De frivilliga deltagarna i hedersvakten samlas 6.12 kl. 14 vid gamla kyrkan, varifrån de vägleds till sina platser.

På Östersundoms begravningsplats är hedersvakten kl. 13–13.30. Frivilliga bes att komma på plats klockan 12.45, då de vägleds till sina platser.

Arrangerandet av hedersvakter är ett initiativ från Kalervo Sipi i Tammerfors, och har spritt sig till många orter. Händelsen är en del av det riksomfattande programmet för Finland 100-jubileumsåret. Tilläggsuppgifter på webbsidan Finland 100.

I Sibbo omfattar Finland 100-programmet en tvåspråkig festgudstjänst på självständighetsdagen kl. 14 i Sibbo kyrka. Inträdet är fritt. Gudstjänsten arrangeras av Sibbo svenska församling och Sipoon suomalainen seurakunta. Efter kransnedläggningen blir det kaffeservering i Önstanåparkens festsal kl. 15. I Festsalen kan man också se olika dans- och musikföreställningar. Inträdet är fritt. Evenemanget i Festsalen arrangeras av Sibbo kommun i samarbete med församlingarna.

Tilläggsuppgifter och anmälningar till hedersvakten:
Carola Juselius, carola.juselius@sipoo.fi, tfn 09 2353 6211

Tilläggsuppgifter om Finland 100-programmet i Sibbo:
Chefen för Kultur och fritid Anne Laitinen, anne.laitinen@sipoo.fi, tfn 050 548 5682


Senast ändrat
21.11.2017