< Aktuellt
03.11.2017

Störningar i trafiken på Kyrkängsvägen i Kyrkoby

På grund av saneringssarbeten på vattenledningsnätet är Kyrkängsvägen avstängd vid Kyrkängsvägen 9 – 11 under tiden 3-8.11.2017.

Trafiken till området fungerar normalt via Idrottsvägen och Sankt Sigfridsvägen. Vi beklagar störningarna.

Sibbo Vatten
tfn 09 2353 6920


Senast ändrat
03.11.2017