< Aktuellt
31.10.2017

Paviljongerna som beställts till Talman koulu försenas

Paviljongerna som beställts som tillfälliga lokaler för Talman koulu försenas på grund av orsaker som beror på leverantören. Paviljongernas leverantör har meddelat att man kan leverera paviljongerna först strax före jul. Det här innebär att skolan startar i paviljongerna efter skolans julledighet.

Ursprungligen var det meningen att paviljongerna skulle levereras till skolan i november och att skolverksamheten skulle inledas där i månadsskiftet november–december. På grund av förseningen tar kommunen ut en förseningsavgift av leverantören.

Under höstterminen har verksamheten vid Talman koulu ordnats med undantagsarrangemang på grund av inomhusluftproblem. En del av klasserna har fungerat i före detta Gesterby skola, en del i daghemmet Tenava-Talma och en del i Leppätien koulu. Undantagsarrangemangen kommer att fortsätta tills paviljongerna anländer. Det är meningen att paviljongerna ska fungera som tillfälliga lokaler för skolan tills det byggs ett nytt bildningscenter i Tallmo.

Tomten för paviljongerna blir färdig enligt tidtabellen. Även i övrigt fortsätter planeringen och arrangemangen trots att paviljongerna försenas.

Under vintern 2015–2016 utfördes omfattande undersökningar av skicket hos konstruktionerna, inomhusluften och VVS-tekniken i Talman koulu. I undersökningarna upptäckte man faktorer som försämrar inomhusluften, och reparationer rekommenderades. Reparationerna utfördes i skolan under år 2016, men trots reparationerna har en del av eleverna och personalen fått symptom som misstänks orsakas av inomhusluften.

 


Senast ändrat
31.10.2017
Taggar: skolor