< Aktuellt
27.10.2017

Förskoleundervisningen fortsätter vid Gumbostrands och Salpar skola – kortare jourtider för småbarnsfostran

Det tvååriga försöket med förskoleundervisning fortsätter vid Gumbostrands och Salpar skola under läsåret 2018-2019.

Beslutet fattades av Bildningsutskottet på sitt möte 24.10.2017. Utskottet beslutade också att förkorta jourtiderna för småbarnsfostran.

Trots att förskoleundervisningen fortsätter i Gumbostrand och Salpar kommer förundervisningen inte att utökas till andra skolor under nästa läsår. Under hösten 2018 övervägs ifall förskoleundervisningen utökas också till andra skolor.

Jourtiden under sommarlovet bara 4 veckor

Bildningsutskottet godkände också de nya jourtiderna för småbarnsfostran. Jourtiderna blir kortare än vad de är nu.

Julen 2017 är det jour bara tiden mellan juldagen och nyårsafton. Då är i regel ett daghem öppet i södra Sibbo och ett i norra Sibbo. Sommaren 2018 är jourtiden fyra veckor i juli. Det är möjligt att grupper slås samman även under skolornas andra lovdagar om vårdbehovet minskar betydligt.

-Vi vill underlätta familjernas vardag och förbättra dagvården under jourtiden, säger chefen för småbarnsfostran Mervi Keski-Oja.

Bildningsnämnden beslutade på sitt möte också att tillåta lagenlig förskoleundervisning i privat regi fr.o.m. 1.8.2018. Ett meddelande gällande ärendet kan läsas här.

Tilläggsuppgifter:
Chef för småbarnsfostran Mervi Keski-Oja, tfn 2353 7500, mervi.keski-oja@sipoo.fi


Senast ändrat
27.10.2017