< Aktuellt
24.10.2017

Förskoleundervisning kan ske i privat regi i Sibbo

Den lagstadgade förskoleundervisningen kan ske i privat regi i Sibbo från och med 1.8.2018.

Bildningsutskottet i Sibbo beslutade om ärendet på sitt möte 24.10.2017.

Det här betyder i praktiken att privata tjänsteproducenter kan erbjuda förskoleundervisning och kompletterande småbarnsfostran i enlighet med lagen om grundutbildning. För tillfället har enbart kommunen och köpservicedaghemmen erbjudit den.

Bildningsutskottet beslutade också att de nuvarande producenterna av förskoleundervisning som köptjänst, om de så önskar, kan privatiseras och söka sig till att erbjuda lagenlig förskoleundervisning i privat regi. Förskoleundervisningens köptjänstavtal löper ut sommaren 2018. Efter det ordnas förskoleundervisning inte längre som köptjänst.

Tilläggsuppgifter:
Chef för småbarnsfostran Mervi Keski-Oja, tfn 09 2353 7500, mervi.keski-oja@sibbo.fi


Senast ändrat
24.10.2017