< Aktuellt
23.10.2017

Sibbo kommun grundar ett familjegrupphem i Nickby för ungdomar som beviljats uppehållstillstånd

De elva ungdomar som beviljats uppehållstillstånd och som annars skulle vara tvungna att flytta bort från Sibbo ska flytta till familjegrupphemmet.

Social- och hälsovårdsutskottet beslutade om grundandet av familjegrupphemmet på sitt möte idag (23.10.2017).

Familjegruphemmets verksamhet startar den 1 december. Kommunen hyr lokaler för grupphemmet på Handelsgränden i Nickby centrum. Alla de ungdomarna som flyttar till grupphemmet är under 17 år gamla.

Ungdomarna har tidigare bott i ett familjegrupphem i Mårtensby som upprätthållits av en privat serviceproducent. Kommunen har sagt upp sitt avtal med den privata serviceproducenten från och med 1.12.2017 eftersom NTM-centralen inte längre efter det datumet ersätter avtalets kostnader till kommunen.

Då man pratade med ungdomarna önskade alla att de skulle få stanna i Sibbo där de bland annat har inlett sin skolgång och sina hobbyer, fått vänner och hittat stödfamiljer med vilka de har skapat förtroendefulla relationer.

Vid NTM-centralens och kommunens förhandlingar har man kommit fram till en lösning där kommunen grundar ett familjegrupphem för dessa elva ungdomar och NTM-centralen ersätter kommunen för de kostnader som uppstår. Avtalet mellan NMT-centralen och kommunen är i kraft till 31.12.2018.


Senast ändrat
23.10.2017