< Aktuellt
19.10.2017

Premiering av Sibbos bästa idrottare 2017

Bildningsutskottets fritidssektion i Sibbo premierar framgångsrika idrottare.

För att sektionen ska ha tillgång till möjligast fullständiga uppgifter ber vi att idrottare som vunnit FM-guldmedaljer eller värdefullare medaljer meddelar sitt namn, meritförteckning samt kontaktuppgifter till Idrottstjänster senast 12.1.2018 med blanketten nedan. Endast Sibbobor kommer i fråga.

Följande uppgifter ska anges på blanketten:

  • namn och födelsetid
  • adress, telefonnummer, e-postadress, bankkontonummer
  • gren / tävling / tidpunkt / plats
  • serie / placering / antal deltagare i serien
  • idrottarens förening / föreningar

Kriterierna för belöningen justeras årligen på basis av förslagen och idrottarnas framgång.

Till ansökan ska bifogas ett fotografi av idrottarens/lagets idrottsprestation, antingen från en tävlingssituation eller från en träning. Fotografierna används vid premieringstillställningen.

Priserna delas ut vid tillställningen som ordnas i februari. Kallelsen till premierade skickas närmare tillställningens tidpunkt.

Förhandsblankett

Piritta Forsell
servicechef för idrottstjänster


Senast ändrat
19.10.2017