< Aktuellt
19.10.2017

Familjegrupphem för ungdomar som beviljats asyl föreslås till Sibbo

Det föreslås att de elva ungdomar som beviljats asyl och som annars skulle vara tvungna att flytta bort från Sibbo skulle flytta till grupphemmet. Social- och hälsovårdsutskottet behandlar grundandet av familjegrupphemmet på sitt möte måndag 23.10.2017.

Det är meningen att familjegrupphemmets verksamhet ska starta 1.12.2017. Ungdomarna har tidigare bott i ett familjegrupphem i Mårtensby som upprätthållits av en privat serviceproducent. Kommunen har sagt upp sitt avtal med den privata serviceproducenten från och med 1.12.2017 eftersom NTM-centralen inte längre efter det datumet ersätter avtalets kostnader till kommunen.

Då man pratade med ungdomarna önskade alla att de skulle få stanna i Sibbo där de bland annat har inlett sin skolgång och sina hobbyer, fått vänner och hittat stödfamiljer med vilka de har skapat förtroendefulla relationer.

NTM-centralen och kommunen har tillsammans försökt hitta en hållbar lösning för ungdomarna. Vid förhandlingarna har man kommit fram till en lösning där kommunen skulle grunda ett familjegrupphem för dessa elva ungdomar och NTM-centralen skulle ersätta kommunen för de kostnader som uppstår.

Föredragningslistan till social- och hälsovårdsutskottets möte 23.10.2017

Mer information:
Social- och hälsovårdsdirektör Leena Kokko, 09 2353 6500, leena.kokko@sibbo.fi


Senast ändrat
19.10.2017