< Aktuellt
09.10.2017

Utredning om tjänsterna för småbarnsfostran i sydvästra Sibbo

Som bäst utreder man ordnandet av småbarnsfostran och dess nätverk i sydvästra Sibbo.

Ängskullens svenskspråkiga daghems verksamhet flyttade till annan ort under våren 2017 pga utrymmenas dåliga skick. Det lämnade en lucka i utbudet av speciellt områdets svenskspråkiga småbarnsfostran. På området verkar för tillfället Västerskogs daghem och Metsärinteen päiväkoti.

Sibbo kommun granskar följande alternativ:

  1. Kommunen bygger ett nytt daghem på området.
  2. En barack eller likn. placeras på området som tillfällig lösning.
  3. Det kommer en privat aktör till området.
  4. Området saknar tjänster för småbarnsfostran och/eller verksamheten fortsätter i nuvarande utrymmen.

Alla alternativen innebär att språkbadsverksamheten fortsätter i kommunal regi. En preliminär granskning har gett följande iakttagelser:

Alternativ 1: Kommunen har redan tre stora investeringsprojekt som har godkänts i kommunfullmäktige: Utbyggandet av Sipoonlahden koulu och skolcentret Nickby hjärta samt byggandet av daghemmet i Nickby Hjärta. De här investeringarna binder en stor summa pengar, och det går inte att göra nya investeringar under de närmaste åren. Därför kan kommunen inte nu bygga ett nytt kommunalt daghem på området.

Alternativ 2: Eftersom fallet Ängskullens daghem redan har medfört många tillfälliga lösningar vill kommunen nu få en bestående lösning för området.

Alternativ 3: För tillfället utreds möjligheten att till området få en privat producent av tjänsterna. En eventuell privat aktör skulle i framtiden erbjuda småbarnsfostran på både finska och svenska. Den privata tjänsteproducenten har möjlighet att inleda verksamheten hösten 2018. Det skulle i praktiken innebära att byggandet av det nya daghemmet inleds under våren 2018, och att man försöker hitta tillfälliga utrymmen för Västerskogs daghem under byggtiden. I det privata projektet för småbarnsfostran följer man OPS-modellen finansiering, byggande och verksamhet.

Alternativ 4: På området behövs tjänster för småbarnsfostran på både finska och svenska eftersom tjänsterna i Söderkulla befinner sig på ett logistiskt besvärligt ställe. Västerskogs daghem är dessutom en gammal byggnad som börjar närma sig sitt slut och som inte betjänar verksamheten med småbarnsfostran på bästa möjliga sätt.

När utredningen är klar ges den till tekniska nämnden och bildningsnämnden för beslut. Behandlingen i nämnderna beräknas ske i slutet av november eller i december 2017.

Tilläggsuppgifter:
Chef för småbarnsfostran Mervi Keski-Oja, tfn 09 2353 7500, mervi.keski-oja@sibbo.fi


Senast ändrat
09.10.2017