< Aktuellt
04.10.2017

Sibbo kommun mäter kundupplevelsen – tar i bruk nöjdhetsmätare med vargsmilisar

Sibbo kommun mäter kundupplevelsen – tar i bruk nöjdhetsmätare med vargsmilisar
Sibbo kommun prövar en ny modell för att mäta kundupplevelsen. Kundernas upplevelse av belåtenheten med servicen mäts i fortsättningen med nöjdhetsmätare på de olika serviceställena. Kunden kan berätta om sin upplevelse bl.a. genom att trycka på den vargsmilis som bäst beskriver upplevelsen.

Med hjälp av nöjdhetsmätaren kan kunden också berätta närmare vilka faktorer det var som påverkade upplevelsen. Mätarna finns på Sockengården, social- och hälsovårdscentralerna i Nickby och Söderkulla, på biblioteken samt vid tandvården och rådgivningen i Söderkulla.

Med hjälp av nöjdhetsmätaren vill man fråga kunden om servicen som hen nyss har fått. För övrigt går det på kommunens hemsida sibbo.fi att i större utsträckning ge feedback på kommunens service eller annan verksamhet eller lämna utvecklingsidéer. De kunder som är i telefonkontakt med kommunen får dessutom som textmeddelande en länk, med vilken de kan berätta om servicen de har fått.

Kommunens service kommer att utvecklas på basis av feedbacken. Mätandet av kundupplevelsen börjar som ett försök i tre månader, varpå mätaren av kundupplevelsen utvecklas vidare på basis av erfarenheterna.

Kundupplevelsen har man också tidigare försökt mäta på många sätt, men den nya mätmodellen gör att mätandet blir enhetligt inom de olika kommunala tjänsterna. I fortsättningen kommer kundens upplevelse alltid att mätas på samma skala, berättar projektansvariga Carola Juselius.

Som smilisar på nöjdhetsmätaren har kommunen valt vargsmilisar eftersom vargen är en del av Sibbo och Sibbo-identiteten. Kommunens maskot Sibbe-vargen är bekant för många och vargen finns också i kommunvapnet.

Tilläggsuppgifter:
Ansvarig för projektet om kundupplevelsemätning är Carola Juselius, tfn 09 2353 6211, carola.juselius@sibbo.fi

 


Senast ändrat
04.10.2017