< Aktuellt
27.09.2017

Kommunens begagnade egendom finns till salu i tjänsten Kiertonet.fi

Sibbo kommun börjar använda tjänsten Kiertonet med vilken kommunen i fortsättningen säljer saker som inte längre används.

Kiertonet-tjänsten är den offentliga sektorns öppna internet-auktion som befrämjar cirkulationsekonomin. I Kiertonet är det bara den offentliga sektorns aktörer som säljer egendom på en internet-auktion. Köparna kan vara privatpersoner, företag eller offentliga aktörer.

Genom den här tjänsten vill vår kommun befrämja öppenheten. Kommuninvånarna har på det här sättet möjlighet att veta vad som finns till salu. Kiertonet-tjänsten stöder också kommunens arbete för hållbar utveckling och ansvarsfull konsumtion. Du kan bekanta dig med tjänsten på www.kiertonet.fi

För tillfället säljer Sibbo kommun urbruktagna trämaskiner, svetsar, möbler mm.

Tilläggsuppgifter:
Mikael Åhl, tfn 09 2353 6935, mikael.ahl@sipoo.fi


Senast ändrat
27.09.2017