< Aktuellt
25.09.2017

Sibbo ordnar mångsidigt program under De äldres vecka 1–8.10.2017

Sibbo erbjuder ett mångsidigt program för äldre, deras anhöriga och andra intresserade under De äldres vecka 1–8.10.2017. Det riksomfattande temat för De äldres vecka är i år ”Generationerna tillsammans”.

Programmet ordnas av Sibbo kommuns tjänster för äldre och äldrerådet i samarbete med bland annat kommunens övriga avdelningar, företag och organisationer. Veckans program finns på kommunens webbplats här och kan fås bland annat på Sockengården, hälsostationerna, biblioteken och servicehusen.

Under veckan utlovas till exempel musik, motion och Välfärdsmässan. LC Sipoonjoki och Sibbo-Pornainen Rotaryclub ordnar igen transport till tillställningarna för dem som så önskar.

Tilläggsuppgifter om programmet ger serviceledare Nina Weckman, tfn 09 2353 6690.

 

Plock ur veckans program:

Öppningen av De äldres vecka i Sibbo firas söndagen den 1 oktober kl. 14 i Nickby Hjärta. Veckan öppnas av social- och hälsovårdsutskottets ordförande Micaela Röman. På programmet står också musik och kaffeservering.

Måndagen den 2 oktober kl. 10 i Servicehuset Elsie: psykolog, forskare Marja Saarenheimo berättar om förmågan att åldras. Anförandet är på finska, men man kan delta i diskussionen även på svenska.

Tisdagen den 3 oktober ordnas Välfärdsmässan i Nickby Hjärta kl. 17–20. På minimässan kan man bekanta sig med föreningarnas, företagens och kommunens utbud.

Onsdagen den 4 oktober ordnar Sipoon Muisti ry ett minneskafé i Servicehuset Elsie kl. 10–12. Samtidigt ges information om juridiskt förutseende och intressebevakningsfullmakt.

Under den riksomfattande friluftsdagen för äldre torsdagen den 5 oktober ordnas en åktur med rikshacykel kl. 9–12 med avfärd antingen från Servicehuset Elsie på överenskommen tid (Tiina Patana tfn 050 567 6538) eller från dagcentralen kl. 9–11. Samtidigt kan man bekanta sig med seniorcentrets dagverksamhet.
Seniorgymnastik ordnas i Servicehuset Linda kl. 9–9.45. På eftermiddagen kan man också delta i seniorhusets gemensamma friluftsdag från kl. 14. På Widegård i Norra Paipis firas De äldres vecka med lunch (5 €) och övrigt program. Musik, dans och allsång ordnas i Servicehuset Linda, Café Linda, under ledning av Bo Träskelins orkester från kl. 14.

Fredagen den 6 oktober uppträder Bo Träskelins orkester i Servicehuset Elsie från kl. 14.


Senast ändrat
25.09.2017