< Aktuellt
22.09.2017

Avbrott i vattendistributionen i Kyrkoby 26.9 kl. 9-14

På grund av saneringssarbeten på vattenledningsnätet är vattnet avstängt i en del av fastigheterna i Kyrkoby tisdag 26.9.2017 kl. 9.00 - 14.00.

MEDDELANDE OM AVBROTT I VATTENDISTRIBUTIONEN I KYRKOBY.

Avbrottet gäller följande områden:

  • Kungsvägen
  • Stora Byvägen, del av
  • Lötesgränd
  • Idrottsvägen, del av
  • Sankt Sigfridsvägen
  • Brobölevägen, del av

Beroende av framskridningen av arbetena kan störningarna vara kortare än meddelat.

Som följd av arbetet kan störningar i vattenkvaliteten (rostigt och grumligt vatten, luft i vattenledningen) förekomma under några dygns tid i närliggande områden. Kunderna ombeds vid sin vattenanvändning beakta möjliga kvalitetstörningar och låta vattnet rinna en stund tills det är klart

Sipoon vesi – Sibbo vatten
tfn 09 2353 6920


Senast ändrat
22.09.2017