< Aktuellt
20.09.2017

Gatubyggnadsarbetet på Nybrovägen börjar

Gatubyggnadsarbetet på Nybrovägen börjar
Renoveringen av Nybrovägen mellan Sibbo å och Åparksvägen har påbörjats med förberedande arbeten under vecka 37.

Renoveringsarbeten kommer att utföras enligt den gatuplan som godkänts av tekniska utskottet. Som entreprenör fungerar Läänin Kuljetus Oy och byggare är Sibbo kommun. Under renoveringen får gatan en ny beläggning, gatubelysningen förnyas och det byggs en lätt trafikled. Också busshållplatserna kommer att förnyas. Området mellan Nickbyvägen och Östanåparkensvägen omvandlas till en lätt trafikled.

Själva byggandet kommer att ske enligt planerna under tiden september-december, men den exakta byggtiden kommer att påverkas bland annat av mark och väderförhållanden. Nybrovägen förblir användbar för fordonstrafik under hela byggnadsperioden, men arbeten medför tillfälliga arrangemang i trafiken under arbetsperioden, så att emellanåt är en av de två filerna avstängda. För cyklister och fotgängare rekommenderas att använda undantagsrutten Kyrkängsvägen-Nickbyvägen-Åparksvägen. (Länk till karta)

Läs mer om Sibbo Ådal och dess byggande: http://sibboadal.fi/

Tilläggsinformation:
Byggnadsingenjör Ari Luomala, tfn 040-572 1501, ari.luomala@sibbo.fi


Senast ändrat
20.09.2017