< Aktuellt
18.09.2017

Avbrott i vattendistributionen i Kyrkoby 19.9 kl. 8-12

På grund av saneringssarbeten på vattenledningsnätet är vattnet avstängt i en del av fastigheterna i Kyrkoby tisdag 19.9.2017 kl. 8.00 - 12.00.

Avbrottet gäller följande områden:

  • Kyrkängsvägen
  • Idrottsvägen, slutdelen
  • Präståkersvägen
  • Brobölevägen, del av
  • Ladgränd
  • Enbackavägen

Beroende av framskridningen av arbetena kan störningarna vara kortare än meddelat.

Som följd av arbetet kan störningar i vattenkvaliteten (rostigt och grumligt vatten, luft i vattenledningen) förekomma under några dygns tid i närliggande områden. Kunderna ombeds vid sin vattenanvändning beakta möjliga kvalitetstörningar och låta vattnet rinna en stund tills det är klart

Sipoon Vesi – Sibbo Vatten
tfn 09 2353 6903


Senast ändrat
18.09.2017