< Aktuellt
15.09.2017

Reparationer under garantitiden vid Nickby Hjärta

Under de närmaste månaderna kommer garantireparationer att utföras vid skolcentret Nickby Hjärta.

I Kungsvägens skola byter man ut skivorna i undertaket under skolans höstlov 19–22.10.2017. Arbetet omfattas av garantin. Under sommaren bytte man redan ut de takskivor som konstaterats orsaka luktolägenheter. Nu byter man också ut de återstående gula skivorna både i Kungsvägens skolas aula och klassrum på 2:a våningen. Luktproblemet verkar ha orsakats av en alltför hög halt av lösningsmedel i den gula målningen på de nedsänkta takens skivor. Ämnet som orsakade lukten var inte hälsoskadligt.

Även resten av de ytbehandlade skivorna i undertaken i Nickby Hjärta har undersökts. Enligt undersökningarna orsakar inte de övriga skivorna i undertaket motsvarande luktolägenheter.

Redan tidigare blev det klart att det har funnits brister i ventilationen och dess automatik. Ventilationen korrigerades i huvudsak under sommaren. De övriga bristerna korrigeras under september, varefter man kan inleda justeringen av ventilationen. För justeringen har man inte ännu en exakt tidtabell. Tidpunkten för justeringsarbetet meddelas genast då den fastställts. Före justeringsarbetet kan det förekomma skillnader i luftmängderna i de olika lokalerna i Nickby Hjärta. Även korrigeringen av ventilationen är ett arbete som omfattas av garantin.

I utsläppsmätningarna av inomhusluften och materialen inne i byggnaden (bl.a. VOC och formaldehyd) upptäckte man att gränsvärdena för halten av bensylalkohol överskreds i ett maskinrum och ett ämnesklassrum. Man har fortsatt att reda ut utsläppskällan i de här lokalerna och man kommer nu att göra nya mätningar.

Man följer upp utvecklingen av golvets fuktbalans med regelbundna mätningar så att man kan reda ut om fukten konstant är förhöjd eller om den minskar. I garantimätningarna överskreds gränsvärdena för fukt en aning i ett av proverna. Den höga fukthalten orsakar för tillfället inga olägenheter eftersom det inte förekommer mikroflora i golvet. Den extra fukten kan dock utgöra en risk i framtiden.

Mer information:
Byggnadsingenjör Jukka Haakana, tfn 09 2353 6932, jukka.haakana@sibbo.fi


Senast ändrat
15.09.2017
Taggar: skolor