< Aktuellt
14.09.2017

Utvecklingen av nätverket av yrkesutbildningsanordnare i Östra Nyland framskrider

Utvecklingen av nätverket av yrkesutbildningsanordnare i Östra Nyland har framskridit och arbetet fortsätter.

Grundavtalen för IUKKY - Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä och Inveon - Samkommunen för Yrkesutbildning i Östra Nyland har godkänts och avtalen har trätt i kraft.

I kommunerna väljer man som bäst samkommunstyrelser som väntas inleda sitt arbete i månadsskiftet september–oktober.

Avsikten med förändringsarbetet är att anordna yrkesutbildningen så att det i fortsättningen finns två aktiebolag som erbjuder yrkesutbildning på andra stadiet i Östra Nyland.

– Planeringsarbetet har framskridit och förhandlingarna har fortsatt i god anda. Hittills har en väldigt stor del av arbetet som gjorts fokuserat på juridiken, ekonomin samt på beredningen av material för beslutsfattandet, men nu har vi också börjat behandla utbildning och frågor som rör studerandena, säger förändringsledare Kurt Torsell.

De framtida alternativen för lokalanvändningen för den svenskspråkiga utbildningen i Borgå har utretts av Prakticum. Utredningen beställdes av Haahtela Oy som totalt har utrett olika alternativa modeller för lokalanvändningen. Man har grundat en särskild förhandlingsgrupp med uppgiften att begrunda lokalanvändningen och anordnandet av de olika utbildningarna. Gruppens uppgift är att utvärdera de olika alternativen och koordinera utbildningsanordnarnas olika synpunkter för ägarnas beslutsfattande. Till förhandlingsgruppen hör Thomas Grönholm (Lovisa, ordf.), Harriet Ahlnäs (Prakticum), Frank Backman (Ineon) och förändringsledare Kurt Torsell.

För tillfället begrundar man också olika alternativ och modeller för ordnandet av studerandenas boende. I gruppen som reder ut frågan sitter Kimmo Orava (IUKKY), Sari Gustafsson (Point College), Frank Backman (Inveon) och Harriet Ahlnäs (Prakticum) samt Hilding Mattsson (Borgå).

Samkommunernas likvidationsutredning där samkommunernas uppgifter om tillgångar, skulder och ansvar vid utgångsläget framgår (byggnader och markområden, aktier och andelar, pensionsansvar och övriga eventuella ansvar) blir snart färdiga, efter vilket de ges för kännedom till styrgruppen, utbildningsordnarna och kommunerna. Man har preliminärt för avsikt att hålla ett seminarium för beslutsfattarna den 5 oktober, där man informerar beslutsfattarna om dessa frågor och diskuterar med dem.

Förändringsarbetet fortsätter enligt plan och man kommer bl.a. att behandla utredningen om bolagiseringen. Syftet med utredningen om bolagiseringen är att reda ut avgränsningen för verksamheten som ska bolagiseras, analysera nuläget, göra en ekonomisk modellering, fastställa värdet, planera kapitalstrukturen, reda ut de juridiska och övriga ramvillkoren, skattekonsekvenserna osv.

Därtill tillkommer själva bolaget, dvs. att grunda ett nytt utbildningsaktiebolag och besluta om ägarskapet. Det här innebär att kommunerna/ägarna grundar ett aktiebolag. På grund av det här ska kommunerna fatta beslut om huruvida de tänker fungera som yrkesutbildningsordnare i framtiden eller inte.

Gällande samkommunernas pensioner har man konsulterat KEVAs (tidigare Kommunernas pensionsförsäkring) representanter, som inför beslutsfattandet kommer att ge information om konsekvenserna av de olika alternativen både ur ägarnas och arbetstagarnas synpunkt.

Dessutom har man beslutat att genomföra en personalenkät hos utbildningsanordnarna i oktober–november.

Man kommer att ansöka om projektbidrag av undervisnings- och kulturministeriet för utvecklingsprojektets fortsättning.

Mer information:
Förändringsledare, bildningsdirektör Kurt Torsell, Sibbo kommun, tfn 09 2353 7000, kurt.torsell@sibbo.fi 09 2353 7000, kurt.torsell@sipoo.fi

 

Vad handlar det om?

Avsikten med förändringsarbetet är att anordna yrkesutbildningen så att det i fortsättningen finns två aktiebolag som erbjuder yrkesutbildning på andra stadiet i Östra Nyland. För närvarande är utbildningsanordnarna fyra till antalet. Genom lösningen tryggas en högklassig och mångsidig yrkesutbildning på andra stadiet som stöder det lokala näringslivet - både på finska och på svenska.

Alla nio ägarkommuner och fyra utbildningsanordnare är representerade i styrgruppen (Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä (Amisto/Edupoli), Oy Porvoo International College Ab (Point College), Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland (Inveon) och Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab (Prakticum). I styrgruppen medverkar också företrädare för utbildningsanordnarnas personal.


Senast ändrat
14.09.2017
Taggar: skolor