RSS
21.05.2019

Info Nickby stänger torsdagen den 23.5.2019 kl. 14.

Vår kundtjänst stänger torsdagen 23.5.2019 klockan 14. Vår personal är på skolning.
20.05.2019

Social- och hälsovårdstjänsterna bör utvecklas med en kommunbaserad reform där regionernas egenart tas i beaktande

Representanter för städerna och kommunerna i östra Nyland sammanträdde i Borgå den 16 maj. Vid mötet behandlades en fortsättning på social- och hälsovårdsreformen. I bakgrunden ligger enighet bland ledningenför alla kommuner i Nyland samt Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) om att social- och hälsovårdstjänsterna i Nyland ska utvecklas med en kommunbaserad reform.
17.05.2019

Hassellundens odlingslådor kan reserveras 22.5–28.5

Sätt fingrarna i myllan och plantera dina sommarväxter i en odlingslåda! Sibbo kommun erbjuder även detta år odlingslådor i Hassellunden för användning av kommuninvånarna. I år erbjuds nio lådor.
16.05.2019

Välkommen på konstnärsträffar till Sibbo

Är du nyfiken på vad konst är? Varför håller man på med konst? Varför väcker konst, fortfarande, så starka känslor? Sådana frågor kan du få svar på under de följande veckorna.
16.05.2019

Sibbo kommuns sommarjobbare har valts

Under sommaren 2019 kommer sammanlagt 27 sommarjobbare att arbeta på kommunen bl.a. med städning och parkarbete. För sommaren anställs dessutom cirka 20 vikarier till hälso- och sjukvårdstjänster. Ansökningarna till kommunens sommarjobb lämnades elektroniskt via Kommunrekry-systemet, och sammanlagt fick man 161 ansökningar. Bland de unga var intresset störst för parkarbete.
15.05.2019

Eventuella korta avbrott i användningen av sibbo.fi 16.5 kl. 9.30-11

Det utförs datasäkerhetsuppdateringar på kommunens webbplats torsdagen den 16 maj. På grund av detta kan det eventuellt uppstå korta avbrott i användningen av sibbo.fi den 16.5 kl. 9.30-11.00.
14.05.2019

Odlingslotter och strandängar till Ådalens park

Måndagen den 13.5 godkände tekniska utskottet Sibbo Ådals plan för park- och grönområden. Planen tar hänsyn till områdets öppna kulturlandskap och Ådalens långa historia som jordbruksområde. Det gamla kulturlandskapet utseende och stämning bevaras med hjälp av strandängar och odlingslotter. Parken ska enligt planerna börja byggas 2020.
13.05.2019

Avbrott i vattendistributionen i Nickby Bubbisvägen 15.5 kl. 22-02

På grund av saneringsarbeten på vattenledningsnätet är vattnet avstängt i en del av fastigheterna i Nickby Bubbisvägen (se karta nedan) på onsdag 15.5.2019 kl. 22.00 – 02.00.