RSS
15.03.2019

Hyresavtalet om nya lokaler till Sockengården underskrivet

Planen att flytta Sockengården till nya lokaler framskrider. Kommundirektören har i dag (15.3.2019) underskrivit hyresavtalet om de nya arbetslokalerna med Lival Ab. Kommunstyrelsen befullmäktigade kommundirektören att underskriva hyresavtalet.
14.03.2019

Inneluftsundersökningarna färdiga i Jokipuiston koulu

Jokipuiston koulu i Sibbo har sedan våren 2018 varit föremål för aktiva inneluftssaneringar och -undersökningar. Saneringarna har framskridit enligt planerna, och arbetet med att undersöka och sanera lokalerna fortsätter aktivt. I samband med inneluftsundersökningarna har man dock uppdagat nya problem, så som mikrober i inneluften i fyra utrymmen. På grund av detta utför man omedelbart ytterligare konstruktionsundersökningar. Resultat på dessa undersökningar färdigställs senare. Mer information fås även i samband med att resultaten på de symptomenkäter som eleverna och personalen svarat på färdigställs.
Taggar: skolor
13.03.2019

HRT meddelar: HRT inför ett nytt zonsystem 27.4.2019

Prissättningen på kollektivtrafikbiljetterna förändras 27.4, när de nya zonerna ersätter biljettområdena som baserat sig på kommungränserna. De interna biljetterna samt region- och närregionbiljetterna ersätts med biljetter för zonerna A, B, C och D.
13.03.2019

Östnyland får en egen barnlitteraturfestival

Biblioteken i Sibbo och Borgå, Kulturhuset Grand och Lilla Villan ordnar tillsammans Barnlitteraturfestivalen Ord 5-11.5.2019.
12.03.2019

Kommunen utförde oannonserade kontrollbesök i privata vårdhem och hittade inget att anmärka på

Socialmyndigheterna i Sibbo kommun utförde i februari oannonserade kontrollbesök i privata vårdhem som är belägna i kommunen. Under dessa kontrollbesök granskade man verksamheten i vårdhemmen och hittade inget att anmärka på.
11.03.2019

Besittningstagande av gatuområden som upptas i detaljplanerna för Nickby och Kyrkoby har inletts

Kommunen tar så småningom över områden som enligt detaljplanerna för Nickby och Kyrkoby är gatuområde. Dessa områden övergår till kommunens ägo. Sibbo kommun har ansökt om förrättningar hos Lantmäteriverket angående besittningstagande av gatuområden som upptas i de gällande detaljplanerna. I samband med förrättningarna övergår äganderätten av nämnda gatuområden från de nuvarande markägarna till kommunen.
08.03.2019

Några ändringar i kundtjänstens öppethållningstider vecka 11-15.03.2019.

Observera följande ändringar i kundtjänstens öppethållningstider under vecka 11-15.03.2019. Info Söderkulla är stängd tisdagen 12.03.2019. Insdagen betjänar vi som vanligt i Söderkulla. Info Nickby stänger torsdagen 14.03.2019 redan klockan 14. Övriga dagar betjänar vi enligt normal tidtabell.

Arkiv

2019 (60)

2018 (264)

2017 (256)

2016 (243)

2015 (173)

2014 (200)

2013 (149)

2012 (138)

2011 (82)

2010 (40)

2009 (9)

2008 (3)