RSS
12.03.2019

Kommunen utförde oannonserade kontrollbesök i privata vårdhem och hittade inget att anmärka på

Socialmyndigheterna i Sibbo kommun utförde i februari oannonserade kontrollbesök i privata vårdhem som är belägna i kommunen. Under dessa kontrollbesök granskade man verksamheten i vårdhemmen och hittade inget att anmärka på.
11.03.2019

Besittningstagande av gatuområden som upptas i detaljplanerna för Nickby och Kyrkoby har inletts

Kommunen tar så småningom över områden som enligt detaljplanerna för Nickby och Kyrkoby är gatuområde. Dessa områden övergår till kommunens ägo. Sibbo kommun har ansökt om förrättningar hos Lantmäteriverket angående besittningstagande av gatuområden som upptas i de gällande detaljplanerna. I samband med förrättningarna övergår äganderätten av nämnda gatuområden från de nuvarande markägarna till kommunen.
06.03.2019

Dagisbarnen fick en egen taklagsfest

De barngrupper som inom kort flyttar till Daghemmet Lillhjärtat deltog den 6 mars 2019 i en taklagsfest som ordnades speciellt för just dem. Festen tog plats på Wessmanhusets gård invid daghemmets byggarbetsplats.
06.03.2019

En ny företagare hyr ut Lövhyddan sommaren 2019

Lägercentrum Lövhyddan i Kalkstrand hyrs ut sommaren 2019 av Majatalo Illikainen Tmi. Företaget driver ett sommarkafé i lokalerna och erbjuder även inkvartering för kortare tider. Kommunen testar med att överlåta verksamheten i Lövhyddan till en företagare åtminstone för sommaren 2019.
03.03.2019

Riksdagsdebatt 1.4 i Nickby

Den 1:a april kl. 18 ordnar Sibbo kommun en riksdagsdebatt i Topeliussalen. Kandidater från de olika partierna blir intervjuade av journalisten Stan Saanila.
01.03.2019

Nu kan man söka om bidrag för kultur- och fritidsverksamhet 2019

Bidrag för kultur, idrott och undgom kan ansökas 1.-29.3. Ansökningars görs elektronisk via Timmi-programmet. Rådgivningstillfällen ordnas i Nickby bibliotekets mötesrum adressen Norra skolvägen 2.
27.02.2019

Planen att flytta Sockengården till nya lokaler framskrider

Sibbo kommun hyr nya arbetslokaler av Lival Ab och flyttar sin verksamhet från Sockengården till de nya lokalerna, ifall inneluftsmätningarna visar att utrymmena är trygga och hälsosamma.
21.02.2019

Sibbo kommun planerar flytta sin verksamhet från Sockengården till nya lokaler

Sibbo kommun planerar hyra nya arbetslokaler av Lival Ab och flytta sin verksamhet från Sockengården till de nya lokalerna. Tack vare de nya lokalerna skulle man kunna göra de nuvarande arbetssätten smidigare och ta i bruk nya. Samtidigt försäkrar man sig om en trygg och hälsosam arbetsmiljö. Kommunstyrelsen behandlar förslaget om att hyra lokalerna samt hyresavtalet på sitt möte 26.2.2019.

Arkiv

2019 (115)

2018 (264)

2017 (256)

2016 (243)

2015 (173)

2014 (200)

2013 (149)

2012 (138)

2011 (82)

2010 (40)

2009 (9)

2008 (3)