RSS
17.04.2020

Sibboföretagare kan ansöka om stöd i coronavirussituationen

Sibbo kommun har redan tagit emot cirka sjuttio ansökningar om verksamhetsstöd för ensamföretagare. Ensamföretagarna kan ansöka om stöd hos kommunerna på grund av COVID-19-epidemin. Stödet är 2 000 euro och det beviljas för att få företagets ekonomiska situation till ett hållbarare botten.
14.04.2020

Fullmäktige i Sibbo kan sammanträda på distans i fortsättningen

Fullmäktige i Sibbo har godkänt en ändring i förvaltningsstadgan, som gör det möjligt att ordna fullmäktiges sammanträdanden på distans.
14.04.2020

Stödet för ensamföretagare vid coronavirussituationen kan sökas snart

Ensamföretagare kan ansöka om stöd hos kommunerna på grund av COVID-19-epidemin. Stödet är 2 000 euro och det beviljas för att få företagens ekonomiska situation till ett hållbarare botten.
08.04.2020

Sibbo kommuns budget kommer att bedömas på nytt med anledning av coronavirusepidemin

Sibbo kommun har för avsikt att bedöma årets budget på nytt till följd av coronavirusepidemins konsekvenser för ekonomin. Samtidigt bromsar man upp genomförandet av nya investeringar, upphandlingar och rekryteringar.
08.04.2020

Bekanta dig med och kommentera sammanfattningen av Nickby centralparks virtuella verkstad

Hurdan var drömparken enligt Sibboset, Per-Olof, Tomppa och Venla?
07.04.2020

Anmäla dig som frivillig

I nuläget orsakar coronavirusepidemin vardagliga problem för personer i riskgruppen samt de äldre. Dessa grupper behöver exceptionellt mycket hjälp för att uträtta vardagliga ärenden i dessa tider.
30.03.2020

Resultat på kundenkäten om sommarunderhållet av gator och grönområden

Sibbo kommuns enhet Gator och grönområden lät hösten 2019 genomföra en enkät om invånarnas nöjdhet med sommarunderhållet. Enkäten fick sammanlagt cirka 160 svar. Syftet med enkäten var att samla in information om hur nöjda invånarna är med sommarsäsongens underhållsåtgärder.

Arkiv

2020 (160)

2019 (248)

2018 (264)

2017 (255)

2016 (243)

2015 (173)

2014 (200)

2013 (149)

2012 (138)

2011 (82)

2010 (40)

2009 (9)

2008 (3)