RSS
19.12.2018

Sibbos snabba tillväxttakt återspeglas i byggnadsbeståndet

Sibbos snabba tillväxttakt återspeglas utöver i befolkningsökningen också i byggnadsbeståndet. Detta framgår av statistikrapporten Sibbo i siffror 2017. Rapporten beskriver utvecklingen i Sibbo kommun under 2000-talet.
18.12.2018

Lönerna för bland annat barnträdgårdslärare, lärare och personalen inom hemvården höjs i Sibbo

I Sibbo riktas den lokala justeringspotten till att höja lönerna för bland annat barnträdgårdslärare och lärare samt för sjukskötare och närvårdare inom hemvården. Fackorganisationerna har under hösten tillsammans med arbetsgivaren förhandlat om en lokal justeringspott som hör till tjänste- och kollektivavtalen och betalas från och med 1.1.2019. I förhandlingarna har man nu nått enighet om hur och till vilka yrkesgrupper justeringspotten riktas inom respektive avtalsområde.
16.11.2018

HRT servicepunkten i Nickby stänger 12 fredagen 16.11.2018

HRT servicepunkten i Nickby, Sockengården stänger 12 på fredagen 16.11.2018. Övrig kundtjänst är normalt öppen till klockan 14. Vi flyttar till Bibliotekets utrymmen och öppnar där 19.11. klockan 8.00
30.08.2018

Invånarna upplever att vardagen är trygg

Trygghetsarbetsgruppen för östra Nyland genomförde på våren en enkät om trygghet och säkerhet i områdets kommuner. Enkäten besvarades av 721 personer i Borgå, Sibbo, Askola, Pukkila, Mörskom, Lovisa och Lappträsk.
20.08.2018

Ändrade trafikarrangemang gällande infart till Sockengården

På grund av arbetet ändras nu trafikarrangemangen gällande infart till Sockengårdens tomt på tisdagen 21.8.2018 circa kl. 09.00.
03.07.2018

Anmäl ditt evenemang i Sibbo till kommunens evenemangskalender

Ordnar du ett evenemang för allmänheten i Sibbo? Du kommer väl ihåg att anmäla ditt evenemang även till kommunens evenemangskalender på sibbo.fi.
Taggar: kultur
27.06.2018

Byggandet av en gång- och cykelväg mellan Nickby och Nissbacka börjar snart

En led för lätt trafik byggs längs Jokivarsivägen mellan Nickby och Nissbacka. Byggarbetet påbörjas i juli 2018. Leden för lätt trafik följer Jokivarsivägen, blir sammanlagt 7,5 kilometer lång och beräknas stå färdig sommaren 2019. Byggandet inleds i Nissbacka.

Arkiv

2019 (60)

2018 (264)

2017 (256)

2016 (243)

2015 (173)

2014 (200)

2013 (149)

2012 (138)

2011 (82)

2010 (40)

2009 (9)

2008 (3)