RSS
14.05.2019

Odlingslotter och strandängar till Ådalens park

Måndagen den 13.5 godkände tekniska utskottet Sibbo Ådals plan för park- och grönområden. Planen tar hänsyn till områdets öppna kulturlandskap och Ådalens långa historia som jordbruksområde. Det gamla kulturlandskapet utseende och stämning bevaras med hjälp av strandängar och odlingslotter. Parken ska enligt planerna börja byggas 2020.
13.05.2019

Talman koulu vann Rosk’n Rolls tävling Återvinningsexperterna

Rosk’n Rolls tävling Återvinningsexperterna för elever i 4:e klass kulminerade den här veckan i regionala finaler. I finalen löste tremannalag praktiska uppgifter på avfallscentralernas område.
13.05.2019

Sibbo får statsunderstöd för bygget av gymnastiksal i Nickby Hjärta

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat Sibbo kommun 750 000 euro i statsunderstöd för den nya gymnastiksalen i Nickby Hjärta. Gymnastiksalen byggs i samband med utvidgningen av bildningscentret Nickby Hjärta. Byggarbetet inleds sommaren 2019.
10.05.2019

Reservering / hyrning av ungdomsutrymmen

Ordinarie turer i ungdomsutrymmen för tiden 19.8.2019 – 31.5.2020. Ansökningstiden 13.5 – 2.6.2019. Genom Timmi systemet ansöker man också om enskilda turer.
10.05.2019

Laddningsstation för elibilar i Nickby

Idag installeras Sibbos första allmänna laddningsstation för elbilar i Nickby. Laddningstationen, som ligger framför Sockengården (Stora Byvägen 18), togs i bruk igår (9.5).
09.05.2019

Loppmarknader runtom i Sibbo på Städdagen på lördag 25.5.2019

Sibbo kommun deltar igen i Städdagen, som är en festdag för vänner av loppmarknader och återvinning. Nu är det dags att städa skåpen och sälja vidare det du inte behöver! På städdagen kan vem som helst ställa sina saker till försäljning eller fynda vid andras försäljningspunkter runtom i Sibbo.
07.05.2019

Kommunens mattvättplatser kommer att öppnas fredagen den 10 maj

Kommunens mattvättplatser kommer att öppnas för sommaren fredagen den 10. maj. Mattvättplatserna är öppna ända fram till 30.9.2019.
06.05.2019

Avloppsvattenrådgivningen för glesbygden har inletts

Föreningen vatten- och luftvård för Östra Nyland och Borgå å r.f. informerar: Östra Nylands avloppsvattenrådgivningsprojekt har påbörjat sin rådgivningsverksamhet i samband med den landsomfattande avloppsvattenveckan. Kymmene älvs vattenskyddsförenings (Kymijoen vesi ja ympäristö ry) och Föreningen vatten- och luftvård för Östra Nyland och Borgå ås rådgivningsprojekt erbjuder gratis och opartisk avloppsvattenrådgivning. Projekten fokuserar på fastigheter som ligger på känsliga områden, grundvattenområden och strandområden, utanför avloppsvattenätenverken. Projekten koncentrerar sig på fastighetsspecifik informationsspridning samt telefon- och e-postrådgivning. Avloppsvattenrådgivarna deltar även i olika evenemang.

Arkiv

2019 (161)

2018 (264)

2017 (256)

2016 (243)

2015 (173)

2014 (200)

2013 (149)

2012 (138)

2011 (82)

2010 (40)

2009 (9)

2008 (3)