RSS
12.06.2019

Byggandet av Daghemmet Lillhjärtat har framskridit enligt tidtabellen

Daghemmet Lillhjärtat i Nickby i Sibbo håller på att bli klart enligt planerna. Byggarbetet har framskridit och det egentliga byggarbetet är planerat att bli färdigt i skiftet av augusti-september. Daghemmet Lillhjärtats verksamhet kommer att börja och barnen flyttar till byggnaden i november efter att byggnaden är inredd och vädrad.
11.06.2019

Trafikarrangemangen har ändrats vi Mårtensbyvägen och Nickbyvägens korsning

Se upp bakom ratten, styrstången eller du som rör dig till fots! Trafikarrangemangen har ändrats i korsningen vid Mårtensbyvägen och Nickbyvägen. Visst har du märkt att det nu finns en rondell i korsningen? Väjningsreglerna i korsningen har också ändrat.
10.06.2019

Forststyrelsen informerar: Utflyktsservicen i Sibbo storskogs nationalpark förbättras med ett tilläggsanslag från staten

Det gångna året i Sibbo storskogs nationalpark har varit arbetsfyllt. Servicen för besökarna förbättras på många ställen. Under året och även nästa år upprustas bland annat stigarna, skyltningen och eldplatserna. Dessutom byggs nya parkeringsplatser.
06.06.2019

Hedersomnämnande till Helsinki Ring of Industry i FM-tävlingen i kommunal marknadsföring

Helsinki Ring of Industry, där Sibbo kommun är med, belönades med ett hedersomnämnande i FM-tävlingen i kommunal marknadsföring. I år deltog 47 marknadsföringsåtgärder i FM i kommunal marknadsföring, av vilka tre fick medaljplatser och två belönades med hedersomnämnande.
03.06.2019

Sibbo fullmäktige godkände bokslutet för år 2018

Fullmäktige behandlade bokslutet för år 2018 på sitt möte idag 3.6.2019. Sibbos resultat för år 2018 var positivt.
03.06.2019

Inspelning av TV-serie 5.6 på Sockengården

Yellow Film & Tv filmar in andra säsongen av komediserien Sipoon Herttua på Sockengården (Stora Byvägen 18) onsdagen den 5.6. Inspelningarna kommer att ske på gården och parkeringsplatsen utanför Sockengården klockan 15-17:30.
17.05.2019

Hassellundens odlingslådor kan reserveras 22.5–28.5

Sätt fingrarna i myllan och plantera dina sommarväxter i en odlingslåda! Sibbo kommun erbjuder även detta år odlingslådor i Hassellunden för användning av kommuninvånarna. I år erbjuds nio lådor.
16.05.2019

Sibbo kommuns sommarjobbare har valts

Under sommaren 2019 kommer sammanlagt 27 sommarjobbare att arbeta på kommunen bl.a. med städning och parkarbete. För sommaren anställs dessutom cirka 20 vikarier till hälso- och sjukvårdstjänster. Ansökningarna till kommunens sommarjobb lämnades elektroniskt via Kommunrekry-systemet, och sammanlagt fick man 161 ansökningar. Bland de unga var intresset störst för parkarbete.

Arkiv

2019 (161)

2018 (264)

2017 (256)

2016 (243)

2015 (173)

2014 (200)

2013 (149)

2012 (138)

2011 (82)

2010 (40)

2009 (9)

2008 (3)