RSS
19.02.2019

Den nyaste Sibboprodukten är en dricksflaska

Nu kan du visa dina färger också när du tar en löprunda eller tränar på gymmet: ta med vatten eller sportdricka i en egen Sibboflaska. Den nya dricksflaskan kompletterar sortimentet av Sibboprodukter. Samtidigt tas Termosflaskan bort ur sortimentet. Även innehållet och priserna av Sibbo-produktserier har ändrats.
13.02.2019

Det nya daghemmet i Nickby ska heta Daghemmet Lillhjärtat

Det nya daghemmet som färdigställs i anslutning till Nickby kultur- och bildningscentrum nästa höst får namnet Daghemmet Lillhjärtat. Bildningsutskottet fattade beslut om daghemmets namn vid sitt möte i dag (13.2.2019). Namnet på daghemmet valdes bland de förslag som lämnades in i samband med en namntävling.
13.02.2019

Fullmäktiges frågetimme i Sibbo är nu öppen även för invånarnas frågor

I fortsättningen har även invånarna en möjlighet att skicka frågor till fullmäktiges frågetimme. Den första frågetimmen som är öppen för invånarna ordnas före fullmäktigemötet 25.2.2019 kl. 17.00–17.30.
08.02.2019

Valfunktionär vid förhandsröstningen under de val som ordnas i vår?

Våren 2019 förrättas riksdagsval 14.4.2019 och Europaparlamentsval 26.5.2019. Valförberedelserna är redan i full gång. Vill du komma med i vårt glada valgäng och jobba inom förhandsröstningen?
07.02.2019

Olägenheter i samband med skolskjutsarna utreds med serviceproducenterna

Sibbo kommun har under den senaste tiden tagit emot anmälningar om problem och olägenheter i anknytning till skolskjutsarna. Det har t.ex. varit frågan om situationer där skolskjutsen inte har anlänt vid överenskommen tidpunkt och barnets vårdnadshavare har inte fått någon information om detta. I största delen av fallen har skolskjutsarnas förseningar berott på dåligt före, t.ex. att bilen har fastnat i snön.
05.02.2019

Susanna Törrönen är Årets idrottare

Fritidssektionen i Sibbo kommun har premierat Sibboidrottare som varit framgångsrika under år 2018. Titeln Årets idrottare tilldelades världsmästaren i klassisk bänkpress Susanna Törrönen.
Taggar: idrott
04.02.2019

Kunderna överlag nöjda med Sibbo kommuns service

I fjol var 85 procent av svararna nöjda eller mycket nöjda med den service de fick av Sibbo kommun. Detta framgår av kundupplevelsemätningens resultat.
23.01.2019

Videor med olämpligt innehåll har delats mellan eleverna

Sibbo kommun har fått kännedom om att en del av eleverna i kommunens grundskolor har mottagit eller sett videoklipp med barnpornografiskt innehåll. Videoklippen kan vara chockerande. Enligt vår information har barnen troligtvis skickat videoklippen som meddelanden via sociala medier. Kommunen har fått veta om flera separata fall där barnen har delat videoklipp sinsemellan.

Arkiv

2019 (60)

2018 (264)

2017 (256)

2016 (243)

2015 (173)

2014 (200)

2013 (149)

2012 (138)

2011 (82)

2010 (40)

2009 (9)

2008 (3)