RSS
17.05.2013

I Sibbo senareläggs ibruktagandet av egenvårdstjänsten Medinet

Den webbaserade egenvårdstjänsten Medinet tas i bruk på Sibbo hälsocentral. På grund av orsaker som berör servern, har det tidigare datumet för ibruktagandet 20.5.2013 senarelagts med två veckor och tjänsten tas i bruk 3.6.2013.
15.05.2013

Jukka Paavilainen blir verkställande direktör för Rosk’n Roll

Diplomingenjör Jukka Paavilainen, 58 år, har valts till verkställande direktör för nya Rosk’n Roll. Valet gjordes av Rosk’n Roll Oy Ab:s (RR) och Östra Nylands Avfallsservice Ab:s (ÖNA) styrelser gemensamt.
15.05.2013

I Sibbo tas den internetbaserade egenvårdstjänsten Medinet i bruk

Den elektroniska egenvårdstjänsten Medinet som utvecklats av Mediconsult Oy tas i bruk på Sibbo hälsocentral 20.5.2013. Med hjälp av den webbaserade tjänst kan vem som helst följa upp och främja sin hälsa.
13.05.2013

Farligt avfall och metallskrot förs avgiftsfritt till Otto-insamlingen

Den vårliga insamlingsrundan med Otto-insamlingsbilarna som ordnas av Östra Nylands Avfallsservice Ab startar måndagen 13.5.
10.05.2013

Tillställningen välbefinnande i Sibbo 15.5.13

Tillställningen är riktad till alla som är intresserade av välbefinnande och hälsa. Välkommen!
08.05.2013

Omfattande kommunstrukturutredning inleds i östra Nyland

I östra Nyland inleds en omfattande kommunstrukturutredning som även innefattar frågor kring social- och hälsovården.
08.05.2013

Gardesjägarregementets stridsövning 13-17.5.2013

Gardesjägarregementet ordnar grundutbildningsperiodens första stridsövningar på områden i Helsingfors, Esbo, Vanda och Sibbo 13-17.5.2013.
06.05.2013

Biblioteken i Sibbo är stängda 8.5.2013

Biblioteken är också stängda på Kristi himmelsfärdsdag 9.5.2013.

Arkiv

2019 (161)

2018 (264)

2017 (256)

2016 (243)

2015 (173)

2014 (200)

2013 (149)

2012 (138)

2011 (82)

2010 (40)

2009 (9)

2008 (3)