RSS
22.01.2015

Info om landsbygdsfinansiering i Borgå 27.1.2015

Landsbygdens utvecklingsförening SILMU rf ordnar en informationskväll om landsbygdsfinansiering tisdagen den 27 januari kl. 18-20. Adress: POMO-huset, Alexandersgatan 20, Borgå. På tillställningen berättas hur föreningar och företagare kan söka finasiering från Landsbygdsprogrammet.
15.12.2014

Busstrafikens tilläggsturer lördag 20.12.2014

Höstterminens sista skoldag är lördagen den 20 december 2014. Busstrafikens tilläggsturer betjänar alla passagerare och körs enligt den bifogade tidtabellen.
18.11.2014

Östra Nylands polisinrättning upphör med sin verksamhet vid servicestället i Sibbo

Östra Nylands polisinrättning upphör med sin verksamhet vid servicestället i Sibbo 18.12.2014. Servicestället läggs ned som en följd av ett beslut av Inrikesministeriet år 2013, där det fastslås var polisinrättningarnas serviceställen ska vara belägna.
11.11.2014

Trivsamt på terapigården

Vi strävar alla efter att få uppleva en aktiv och trivsam ålderdom. Vissa av oss får vara friska och aktivt sysselsatta även på äldre dagar. Andra insjuknar och klarar sig inte själva. Livet borde ändå vara värdigt och intressant.
04.11.2014

Ändringar i bussrutterna och -tiderna i Sibbo från 10.11

Busslinjerna ändrades i Sibbo den 11 augusti. Kollektivtrafiken vidareutvecklas för att trygga en fungerande busstrafik och tillgodose passagerarnas behov så bra som möjligt. Busslinje 992 (Nickby–Hindsby–Massby–Söderkulla) fortsätts från Lärdomsvägen i Söderkulla till Eriksnäs. Bussen kör i fortsättningen inte längre via Fröken Miilis väg i Söderkulla.
08.10.2014

Ändringar i busstiderna i Sibbo från 13.10

Busslinjerna ändrades i Sibbo den 11 augusti. Kollektivtrafiken vidareutvecklas för att trygga en fungerande busstrafik och tillgodose passagerarnas behov så bra som möjligt. På busslinjerna börjar trafikera två nya avgångar, en avgång dras in och några avgångar tidigareläggs fr.o.m. 13.10.
11.09.2014

Planen för en Mellannyländsk stad är färdig

Enligt utredningen skulle Hyvinge, Träskända, Kervo, Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgnäs, Sibbo och Tusby bilda en stad från början av år 2017.
26.08.2014

Sibbo deltar i Städdagen på lördag 30.8.2014

Sibbo deltar igen i Städdagen, som är en festdag för vänner av loppmarknader och återvinning. Försäljningsplatser får sättas upp på kommunens område och de bör märkas ut på Städdagens karta. Nu är det dags att städa skåpen och sälja vidare det du inte behöver!

Arkiv

2019 (115)

2018 (264)

2017 (256)

2016 (243)

2015 (173)

2014 (200)

2013 (149)

2012 (138)

2011 (82)

2010 (40)

2009 (9)

2008 (3)