< Aktuellt
24.06.2020

Telefontjänsten och den brådskande mottagningen vid Sibbo hälsocentral återgår till normala öppettider

Telefontjänsten och den brådskande mottagningen vid Sibbo hälsocentral återgår till normala öppettider
Hälsocentralens telefontjänst och brådskande mottagning som haft förlängda öppettider på grund av coronaviruspandemin återgår till normala öppettider måndag 29.6.2020. För närvarande anses det inte längre finnas något behov av förlängda öppettider. Öppettiderna kan ändras senare om epidemisituationen så kräver.
Hälsocentralens telefontjänst betjänar måndag−torsdag kl. 8−17 och fredag kl. 8−16

Telefontjänsten till öppenvårdsmottagningen i Sibbo betjänar från och med 29.6.2020 måndag−torsdag kl. 8−17 och fredag kl. 8−16 på numret 09 2353 6001. Övriga tider betjänar Jourhjälpen på numret 116 117.

Telefontjänsten vid Sibbo hälsocentral betjänar såväl i symptom i luftvägarna som i andra hälsorelaterade ärenden.

De brådskande mottagningarna betjänar vardagar med tidsbeställning

Den brådskande öppenvårdsmottagningen vid Nickby social- och hälsostation (Jussasvägen 14) är också öppen från och med 29.6.2020 måndag−torsdag kl. 8−17 och fredag kl. 8−16. Den separata brådskande mottagningen för personer med symptom i luftvägarna eller diarré är öppen måndag−fredag kl. 8−16. De brådskande mottagningarna fungerar endast med tidsbeställning, så kontakta först telefontjänsten. Den brådskande mottagningen för personer med symptom i luftvägarna och diarré finns i ett annat rum som tydligt skilts åt från den andra brådskande mottagningen.

Övriga tider, då de brådskande mottagningarna i Sibbo är stängda, betjänar samjouren vid Borgå sjukhus, som är öppen 24 timmar om dygnet. Vi rekommenderar att man först kontaktar Jourhjälpen på numret 116 117. I nödsituationer ska man ringa nödnumret 112.

Coronateststationen betjänar vardagar med tidsbeställning

Coronateststationen som finns på innergården till Nickby social- och hälsostations fungerar med tidsbeställning och betjänar personer som fått remiss till coronatest. Från och med 29.6.2020 är teststationen öppen måndag kl. 9−15 och tisdag−fredag kl. 9−12. Under veckoslut och helgdagar är teststationen stängd. Då kan kunderna vid behov hänvisas till HUS övriga teststationer för provtagning.

Mun- och tandvården samt rådgivningen i Söderkulla öppnar igen efter sommarstängningen den 10 augusti

Mun- och tandvården samt rådgivningen i Söderkulla har varit stängda på grund av coronapandemin sedan slutet av mars, och deras verksamhet har varit koncentrerad till Nickby social- och hälsostation. Mun- och tandvården samt rådgivningen i Söderkulla övergår nu direkt till sommarstängning och öppnar igen 10.8.2020.


Senast ändrat
24.06.2020