< Aktuellt
11.01.2019

Trafiken dirigeras till en omväg på Stora Byvägen

Trafiken dirigeras till en omväg på Stora Byvägen
Kontrollera bilden (nedan) som visar var övergångställen ligger samt vilka leder har förkörsrätt alternativt väjningsplikt!

Det andra skedet av saneringsarbeten på Stora Byvägen har inletts vid slutet av år 2018. Byggarbetsplatsen på gatan har blivit större och arbetet utförs nu närmare korsningen mellan Stora Byvägen och Nybrovägen, där entreprenören vid början av januari 2019 har tagit i bruk en omväg som går parallellt med Stora Byvägen. Tack vare omvägen kan man hålla Stora Byvägen öppen för trafik fastän gatuarbetet pågår.

Gatuarbetet medför förändringar och undantag i trafikarrangemangen på Stora Byvägen. Trafiken på Stora Byvägen har förkörsrätt precis som förr. Detta gäller även den tillfälliga omvägen. Korsande trafik både från Nybrovägen och från Wessmanhuset och Nickby kultur- och bildningscentrum har väjningsplikt. När man kör in på den tillfälliga omvägen från Wessmanhuset och Nickby kultur- och bildningscentrum ska man dessutom stanna vid ett STOP-märke. Det är speciellt viktigt att man lägger märke till det övergångställe som ligger på Stora Byvägen nära korsningen mellan Nybrovägen och den tillfälliga omvägen (se bilden).

Bilden om trafikarrangemang på Stora Byvägen.

I samband med det andra skedet av saneringsarbeten bygger man en rondell i korsningen mellan Stora Byvägen och Nybrovägen. Därtill byggs det en parkeringsplats som ligger vid Enters parkeringsplatser och den tomt som tidigare hade en fastighet vid Stora Byvägen 10. Byggarbeten förknippade med det andra saneringsskedet av Stora Byvägen torde färdigställas under våren 2019.


Senast ändrat
11.01.2019