< Aktuellt
12.09.2018

Kommunen river Villa Soltuna i Nickby – delar av byggnaden säljs på auktion

Kommunen river Villa Soltuna i Nickby – delar av byggnaden säljs på auktion
Sibbo kommun har i augusti 2018 tagit över fastigheten inklusive egnahemshuset Villa Soltuna på adressen Stora Byvägen 10. Byggnaden har skadats med tiden och den är följaktligen i mycket dåligt skick. Under hösten kommer kommunen att riva huset och snygga upp tomten. Delar av Villa Soltuna säljs till intresserade parter på en offentlig auktion som planeras till oktober.

Fastigheten på adressen Stora Byvägen 10 ligger i ett centralt beläget kvarter i Nickby. Kommunen anser det strategiskt viktigt att utveckla kvartersområdet, vilket var orsaken till det att kommunen bytte till sig fastigheten. Trähuset på fastigheten byggdes ursprungligen på 1920-talet. Under åren har man låtit byggnaden förfalla. Därtill står byggnaden på en tomt som behövs för andra ändamål när kommunen utvecklar Nickby centrum och sanerar Stora Byvägen. I framtiden får tomten stå till tjänst när kommunen utvidgar lokalerna för utbildning på andra stadiet. På grund av ovan nämnda skäl kommer byggnaden att rivas. Myndigheten har beviljat lov att riva huset.

– Huset hör till byggnadsarvet i Nickby och dess öde har väckt frågor från kommuninvånarna. Därför har kommunen bestämt att ordna en offentlig auktion där delar av Villa Soltuna säljs till intresserade parter, säger Sibbo kommuns lokalservicechef Juha Pohjonen.

Bland annat två nedmonterade kakelugnar, fönsterkarmar, mellandörrar samt husets stomme av timmer auktioneras. Timmerstockarna säljs som sådan. Köparen demonterar byggnaden och för bort stockarna från tomten. Kommunen garanterar inte att stommen kan återuppbyggas efter transporten. Kommunen tar inte heller ansvar om eventuella skador på stommen. Alla delar säljs som sådan, det vill säga i den kondition de är i vid köpet. I samband med auktionen får köparna även veta när de senast ska transportera sina nya ägodelar från tomten. När tomten är tom byggs den om till en parkeringsplats för att lätta parkeringssituationen i Nickby. Stället kommer att användas till parkering fram till det att kommunen behöver tomten till dess slutgiltiga användningsändamål.

Mindre delar av huset säljs även i en återvinningsbutik som upprätthålls av Verksamhetscentret Vägskälet. Butiken finns vid kaféet Dösis, i de lokaler där det tidigare fanns Matkahuoltos verksamhet. Auktionen förbereds omgående. Vi meddelar närmare om detaljer och olika arrangemang kring auktionen under september månad.

Mer information:
Lokalitetsservicechef Juha Pohjonen, Sibbo kommun, juha.pohjonen@sibbo.fi


Senast ändrat
12.09.2018