< Aktuellt
10.09.2018

Vill du börja blogga?

Vill du börja blogga?
Vill du börja blogga men undrar hur du skulle ta dig till äga? Sibbo kommun erbjuder nu en gratis bloggplattform för alla kommunens invånare.

Oavsett om du vill blogga om din vardag, mode och skönhet, mat eller sport finns det ett utrymme för just dig på bloggplattformen #MySipoo. Skicka en fritt formulerad bloggansökan till Sofie Sergelius sofie.sergelius@hssmedia.fi .


Senast ändrat
10.09.2018